Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Prechodné opatrenia týkajúce sa uplatňovania povinných minimálnych rezerv zo strany ECB po zavedení eura na Slovensku

29. októbra 2008

Dňa 28. októbra 2008 prijala Výkonná rada ECB rozhodnutie o uplatňovaní povinných minimálnych rezerv zo strany Európskej centrálnej banky po zavedení eura na Slovensku (ECB/2008/14), ku ktorému dôjde 1. januára 2009.

Na úverové inštitúcie a pobočky úverových inštitúcií (ďalej označované ako „inštitúcie“) so sídlom na Slovensku sa od 1. januára 2009 budú vzťahovať požiadavky Eurosystému na udržiavanie povinných minimálnych rezerv. Keďže bežná perióda udržiavania povinných minimálnych rezerv trvá od 10. decembra 2008 do 20. januára 2009, začlenenie inštitúcií so sídlom na Slovensku do systému povinných minimálnych rezerv Eurosystému si vyžaduje prijatie prechodných opatrení, ktoré zabezpečia plynulú integráciu bez vzniku neprimeraného bremena pre inštitúcie nachádzajúce sa v krajinách eurozóny vrátane Slovenska.

V rozhodnutí sa v rámci uplatnenia požiadaviek na povinné minimálne rezervy v inštitúciách so sídlom na Slovensku ustanovuje prechodná perióda udržiavania povinných minimálnych rezerv od 1. januára 2009 do 20. januára 2009. V rozhodnutí sa ďalej uvádzajú osobitné pravidlá týkajúce sa uplatnenia požiadaviek na povinné minimálne rezervy v priebehu prechodného obdobia a predovšetkým sa stanovuje spôsob výpočtu základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv počas prechodného obdobia v súvislosti so záväzkami voči inštitúciám so sídlom na Slovensku.

Rozhodnutie bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a bude k dispozícii aj na internetovej stránke ECB (www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá