Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

3. júna 2004

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadaní rozhodla, že minimálna úroková sadzba ponuky pre hlavné refinančné obchody a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné obchody ostanú nezmené na úrovni 2,00 %, resp. 3,00 % a 1,00 %.

Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Speaking engagements

Kontakt pre médiá