Menu

Krátky príhovor pri príležitosti zavedenia bankovky 5 € série Európa

Prejav: Mario Draghi, prezident ECB,
Bratislava, 2. máj 2013

Ako som už spomenul v závere dnešnej tlačovej konferencie, som veľmi rád, že dnes môžem byť svedkom zavedenia novej päťeurovej bankovky ako prvej bankovky zo série Európa.

Nové bankovky sa pripoja k ďalším 15 miliardám eurových bankoviek, ktoré už sú v obehu. Eurové bankovky, ktoré sa v súčasnosti používajú naprieč celým kontinentom, sú najviac viditeľným a hmatateľným symbolom európskej integrácie. V sérii Európa naša mena dostala ľudskú tvár – súčasťou niektorých ochranných prvkov novej série je portrét Európy, postavy z gréckej mytológie.

Po stáročiach rozdelenia bola Európskej únii minulý rok udelená Nobelova cena za jej „prínos k mieru a uzmiereniu, k rozvíjaniu demokracie a presadzovaniu ľudských práv v Európe“.

Všetci vieme, že Európa v súčasnosti prechádza zložitým obdobím. Vlády a občania vynakladajú mimoriadne úsilie na zlepšenie stavu svojich ekonomík a na zabezpečenie stabilnejšej budúcnosti Európskej únie. V takýchto časoch je dôležité uvedomiť si, čo všetko nám už Únia a euro priniesli a čo znamenajú z dlhodobejšieho hľadiska, najmä pre mladých ľudí.

Deti, ktoré sú tu dnes s nami, vyrastajú v časoch, keď na našom kontinente vládne mier. Sú to deti „generácie euro“ – poznajú len jednu menu. Dnes ráno sa zúčastnili aj na fotografovaní Rady guvernérov a sme radi, že nás pri zavedení novej generácie eurových bankoviek môžu sprevádzať.

Kontakt pre médiá