European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Štátne oslavy zavedenia eura na Slovensku

Vyhlásenie
Jeana-Clauda Tricheta
prezidenta Európskej centrálnej banky
Bratislava, 8. januára 2009

Vážený pán prezident, predsedovia vlád, Vaše Excelencie,
Vážení guvernéri,
Vážené dámy, vážení páni,

zavedenie novej meny je historickým momentom pre každú krajinu, a zavedenie eura v členskom štáte Európskej únie ako výsledok procesu konvergencie na základe zmluvy je historickým momentom pre celú Európu. Robert Schuman vo svojej deklarácii uvádza, že základom jednotnej Európy budú konkrétne úspechy, ktoré medzi Európanmi vytvoria skutočnú solidaritu. Európska menová únia je takýmto konkrétnym úspechom, a euro je skutočným dôkazom solidarity obyvateľov Európy. Euro je tiež jasným dôkazom rastúcej miery hospodárskej integrácie v Európe, ktorá občanom prináša vyššiu stabilitu a prosperitu. Dnes, po zavedení eura na Slovensku, preto naozaj máme dôvod na oslavu.

Hospodárske úspechy Slovenska na ceste k zavedeniu eura

Slovensko urobilo značný pokrok v oblasti nominálnej i reálnej konvergencie, čo sa prejavilo v poklese inflácie a výraznom hospodárskom raste. Úspechy Slovenska sú postavené na pevných základoch odvážneho programu hospodárskych reforiem uskutočnených začiatkom tohto desaťročia.

Spolupráca medzi ECB a Národnou bankou Slovenska

Na strane centrálnych bánk tomuto historickému okamihu v posledných rokoch predchádzala veľmi úzka spolupráca medzi Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska pod vedením guvernéra Šramka. Táto spolupráca položila základy hladkého a úspešného zavedenia eura na Slovensku.

Udržateľnosť konvergencie

Zavedenie eura na Slovensku ešte viac zúročí výhody jednotného trhu. Euro odstraňuje kurzovú neistotu medzi Slovenskom a mnohými z jeho najdôležitejších obchodných partnerov, včleňuje krajinu do jednej z najväčších svetových ekonomík a pomáha ju chrániť pred niektorými vplyvmi turbulencií na medzinárodných finančných trhoch.

Zároveň však treba zdôrazniť, že zavedenie eura nie je dôvodom na ukončenie snáh. Ak má byť konvergencia udržateľná a ak majú občania Slovenska plne využiť všetky výhody zavedenia eura, musia slovenské verejné orgány vo všetkých smeroch viesť ambicióznu hospodársku politiku. Dôležitá je predovšetkým dôsledná a presvedčivá realizácia rozpočtovej politiky v súlade so záväzkami Paktu stability a rastu. Potrebné sú aj ďalšie opatrenia zamerané na zlepšenie fungovania slovenského trhu práce a upevnenie podnikateľského prostredia s cieľom podporiť rast produktivity. Takýmto spôsobom by si Slovensko malo vytvoriť podmienky na dlhodobo úspešné hospodárske výsledky.

Dámy a páni, dovoľte mi zagratulovať vám ku všetkým úspechom dosiahnutým na ceste k zavedeniu eura vo vašej krajine, a zároveň srdečne privítať Národnú banku Slovenska ako nového člena Eurosystému. Vitaj Slovensko!

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá