Menu

Rozhovor pre Hospodárske noviny

Rozhovor s Yvesom Merschom, členom Výkonnej rady ECB, z 11. januára 2019; redaktorka Kristína Votrubová

Hovorí sa o tom, že Európska centrálna banka plánuje zvýšiť úrokové sadzby, taktiež sa však objavujú hlasy, že to nie je dobrý nápad, keďže situácia sa mení. Aká je teda pozícia Európskej centrálnej banky?

Pozícia ECB je taká, že budeme pokračovať v našej akomodačnej menovej politike tak dlho, ako to bude potrebné. Sme si istí, že to, čo sme urobili, nám pomáha dostať infláciu do súladu s naším cieľom, teda blízko ale menej ako 2 % v strednodobom horizonte.

Takže nebol stanovený presný dátum zvýšenia úrokových sadzieb.

Nikdy vopred neoznamujeme, ako, kedy a v akom rozsahu zamýšľame použiť rôzne nástroje. Centrálne banky tak nefungujú. Signalizujeme budúce nastavenie našej menovej politiky. Vždy však berieme do úvahy prichádzajúce informácie a posudzujeme, či sú v súlade s našimi očakávaniami vývoja ekonomiky. To, čo sa momentálne deje s ekonomikou, je stále celkovo v súlade s naším základným scenárom. Takže keď sme tieto predpoklady oznamovali, už sme predvídali spomalenie rastu. A teraz, keď spomalenie prišlo, nemusíme ho znova zohľadňovať v našej reakcii. Fundamenty sa nezmenili, zväčšila sa však politická neistota.

Na Slovensku by zvýšenie sadzieb prišlo vhod, dlh domácností sa totiž alarmujúco zvyšuje. Ako ECB hodnotí túto situáciu na Slovensku?

Po prvé, robíme menovú politiku pre celú eurozónu, a nie pre jednotlivé krajiny. Po druhé, ak by sme zvýšili úrokové sadzby, aby sme zmiernili zadlžovanie domácností, malo by to vplyv aj na podnikateľský sektor a investície. Preto majú národné orgány k dispozícii makroprudenciálne nástroje. A ako som videl, kompetentné slovenské orgány vrátane centrálnej banky už urobili kroky, aby dostali vysoké tempo zadlžovania sa domácností pod kontrolu. Domnievam sa, že ak už ste takéto nástroje zaviedli, chceli by ste vedieť, aký efekt prinášajú. Fungujú tak, ako sa predpokladalo? A ako mi bolo povedané, zdá sa, že reakcia je pozitívna.

Vo väčšine európskych krajín ekonomický cyklus už dosiahol svoj vrchol a rast eurozóny postupne spomaľuje. Ako ECB vníma situáciu a čo plánuje v tomto smere podniknúť?

Ako som povedal, pri našich rozhodnutiach o menovej politike zohľadňujeme očakávaný vývoj ekonomiky. Spomalenie však neznamená, že spadneme do recesie. To, čo sa deje práve teraz, je to, čo sme očakávali, že sa stane.

Neprehodnocujete teda plán ukončiť kvantitatívne uvoľňovanie?

Na každom zasadnutí Rady guvernérov ECB posudzujeme, či sa ekonomika vyvíja v súlade s naším základným scenárom. Ak sa identifikujeme odklon, analyzujeme jeho dôvody aj vplyv, aký by mohol mať na infláciu. Dovoľte mi pripomenúť, že naším jediným cieľom je udržiavať cenovú stabilitu.

Nemeckej ekonomike, ktorá je najväčšou ekonomikou v eurozóne, sa darilo horšie, ako sa očakávalo. Čo to znamená pre eurozónu ako celok?

Spomalenie v treťom štvrťroku bolo spojené najmä s automobilovým priemyslom, na ktorý vplýval dieselový škandál a súvisiace záležitosti. Ale spomalenie v jednom štvrťroku v jednej krajine nestačí na to, aby sme reagovali menovopolitickými krokmi na úrovni celej eurozóny. Museli by sme vidieť, či by sa mohlo stať, že po mierne slabšom výkone v jednom štvrťroku nebude nasledovať o čosi lepší vývoj v tom nasledujúcom. Keď budeme mať relevantné údaje, zhodnotíme trend a budúce smerovanie ekonomiky eurozóny. Potom rozhodneme, či je to aj naďalej v súlade s našimi inflačnými očakávaniami, keďže cenová stabilita je jediná ručička na našom kompase.

Aký vplyv bude mať na eurozónu brexit?

Britská ekonomika je v mnohých sektoroch úzko prepojená s tou európskou. Brexit teda bude mať nevyhnutne určité dôsledky. Nie je však isté, ktorí hráči budú relatívnymi víťazmi a ktorí prehrajú, pretože tieto dôsledky nebudú rovnomerne rozložené. Boli by sme samozrejme radšej, keby sa brexit neuskutočnil, pretože nás netešia zbytočné šoky v ekonomike. Ja osobne sa najviac obávam neistoty, ktorá má negatívny vplyv na všetky odvetvia hospodárstva aj na všetky krajiny.

Speaking engagements

Kontakt pre médiá