European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Jún 2010

Operačné záležitosti

Trojmesačné dlhodobejšie refinančné operácie v treťom štvrťroku 2010 formou tendrov

Dňa 10. júna 2010 Rada guvernérov rozhodla, že pravidelné trojmesačné dlhodobejšie refinančné operácie plánované na 28. júla, 25. augusta a 29. septembra 2010 sa uskutočnia formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov. Súvisiaca tlačová správa bola v ten istý deň zverejnená na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k štatistike, cezhraničným pohybom hotovosti a pôsobnosti Българска народна банка (Bulharskej národnej banky)

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 21. mája 2010 na žiadosť bulharského ministra financií (CON/2010/43).

Stanovisko ECB k niektorým ustanoveniam týkajúcim sa Banque de France

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 21. mája 2010 na žiadosť francúzskeho ministerstva hospodárstva, priemyslu a práce (CON/2010/44).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam dánskeho režimu finančnej stability

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 28. mája 2010 na žiadosť dánskeho ministerstva hospodárstva a obchodu (CON/2010/45).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam niekoľkých ustanovení slovinského zákona o bankovníctve

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 1. júna 2010 na žiadosť slovinského ministerstva financií (CON/2010/46).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam nemeckého zákona o krytých dlhopisoch

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 14. júna 2010 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva financií (CON/2010/47).

Stanovisko ECB k návrhu zákona týkajúceho sa reorganizácie Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 17. júna 2010 na žiadosť írskeho ministra financií (CON/2010/48).

Stanovisko ECB k právomoci Sveriges Riksbank zbierať informácie od švédskych emitentov cenných papierov

Rada guvernérov toto stanovisko prijala 17. júna 2010 na žiadosť Sveriges Riksbank (CON/2010/49).

Medzinárodná a európska spolupráca

Posilnenie hospodárskeho riadenia v eurozóne

Dňa 10. júna 2010 Rada guvernérov schválila príspevok ECB k prebiehajúcej činnosti Van Rompuyovej pracovnej skupiny, ktorej cieľom je zlepšiť európsky rámec hospodárskeho riadenia. Príspevok ECB obsahuje návrhy, ktorých cieľom je: (i) posilniť dohľad nad rozpočtovou politikou, (ii) zlepšiť rámec dohľadu nad konkurencieschopnosťou a (iii) navrhnúť potrebný rámec krízového riadenia v eurozóne. Príspevok ECB je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá