Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Operationele aangelegenheden

Indicatieve kalenders voor de tendertransacties en reserveaanhoudingsperiodes van het Eurosysteem

Op 26 juli 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de indicatieve kalenders voor de tendertransacties en reserveaanhoudingsperiodes van het Eurosysteem voor 2007. Nadere details worden verschaft in twee persberichten die op 28 juli 2006 in alle officiële talen van de Gemeenschap zijn gepubliceerd op de website van de ECB.

Betalingssystemen en Marktinfrastructuur

Koppeling van Banka Slovenije aan TARGET

Op 3 augustus 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de koppeling van Banka Slovenije aan het TARGET-systeem met ingang van 1 januari 2007. In dit kader werd tevens goedkeuring gehecht aan een nieuw Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2005/16 van 30 december 2005 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees ‘real-time’ bruto-vereveningssysteem (TARGET) (ECB/2006/11). Het Richtsnoer is op 12 augustus 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Grensoverschrijdend gebruik van onderpand

Op 3 augustus 2006 heeft de Raad van Bestuur besloten tot verlenging tot na 2007 van het correspondentbankensysteem (CCBM), dat wordt gebruikt voor de grensoverschrijdende overdracht van onderpand bij de monetaire-beleids- en dagkrediettransacties van het Eurosysteem.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake Griekse wetgeving ter bescherming van consumenten

Op 25 juli 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Bank of Greece, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de invoering van een regeling betreffende consumentenbescherming binnen het kader van het prudentieel toezicht door de Bank of Greece en andere daarmee verband houdende bepalingen (CON/2006/38). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het bankentoezicht in Polen

Op 2 augustus 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Nationale Assemblee, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de gewijzigde samenstelling van de Commissie Toezicht Banksector (CON/2006/39). Het Advies is, samen met een daarmee verband houdend persbericht, beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake het verpanden van vorderingen als onderpand aan de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Op 3 augustus 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique met betrekking tot het aan haar verpanden van vorderingen als onderpand voor haar krediettransacties (CON/2006/40). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de oplegging van reserveverplichtingen in Slovenië

Op 10 augustus 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banka Slovenije, goedkeuring gehecht aan een Advies inzake reserveverplichtingen (CON/2006/41). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de voorwaarden voor de aansluiting van Cypriotische coöoperatieve kredietinstellingen

Op 23 augustus 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Cypriotische Cooperative Societies’ Supervision and Development Authority, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de voorwaarden voor de aansluiting van coöperatieve kredietinstellingen bij een centraal orgaan (CON/2006/42). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de overgang op de chartale euro in Slovenië

Op 25 augustus 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banka Slovenije, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een juridische basis voor de omschakeling naar de chartale euro en bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf (CON/2006/43). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake wijzigingen in de statuten van Banca d’Italia

Op 25 augustus 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca d’Italia, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een algemene herziening van de Statuten van Banca d’Italia (CON/2006/44). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de regels in Tsjechië voor reproductie van bankbiljetten

Op 28 augustus 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Česká národní banka, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de reproductie van bankbiljetten, muntstukken en andere geldsymbolen in de Tsjechische Republiek (CON/2006/45). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Hongaarse wetgeving ten aanzien van betalingen

Op 30 augustus 2006 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Magyar Nemzeti Bank en het Hongaarse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake Hongaarse ontwerpen van wettelijke bepalingen betreffende betalingstransacties, en betalingsdiensten en instrumenten voor elektronische betaling (CON/2006/46). Het Advies wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de ECB.

Bankbiljetten

ECB-Richtsnoer betreffende de inwisseling van bankbiljetten

Op 24 juli 2006 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer inzake de inwisseling van bankbiljetten na de onherroepelijke vaststelling van de wisselkoersen in verband met de invoering van de euro (ECB/2006/10). Het Richtsnoer is op 5 augustus 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media