Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

elokuu 2006

Toiminnalliset kysymykset

Eurojärjestelmän ohjeellinen huutokauppakalenteri ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu

EKP:n neuvosto hyväksyi 26.7.2006 eurojärjestelmän ohjeellisen huutokauppakalenterin ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisen aikataulun vuodelle 2007. Yksityiskohtaista tietoa on kahdessa lehdistötiedotteessa, jotka julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 28.7.2006 kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Slovenian keskuspankin kytkeminen TARGET-järjestelmään

EKP:n neuvosto hyväksyi 3.8.2006 Slovenian keskuspankin kytkemisen TARGET-järjestelmään 1.1.2007. Samalla hyväksyttiin EKP:n suuntaviivat Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) 30 päivänä joulukuuta 2005 annettujen suuntaviivojen EKP/2005/16 muuttamisesta (EKP/2006/11). Suuntaviivat julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 12.8.2006, ja ne ovat luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Toisessa maassa olevien vakuuksien käyttö

EKP:n neuvosto päätti 3.8.2006 jatkaa kirjeenvaihtajakeskuspankkimallin käyttämistä vakuuksien siirtämiseen maasta toiseen eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa ja päivänsisäisissä luotto-operaatioissa vielä vuoden 2007 jälkeenkin.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto kuluttajansuojalainsäädännöstä Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 25.7.2006 Kreikan keskuspankin pyynnöstä lausunnon kuluttajansuojajärjestelmän perustamisesta Bank of Greecen rahoitusvalvontatehtävien osaksi sekä muista asiaa koskevista säännöksistä (CON/2006/38). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto pankkivalvonnasta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 2.8.2006 Puolan parlamentin pyynnöstä lausunnon pankkivalvontakomission kokoonpanon muutoksesta (CON/2006/39). Lausunto ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto saatavien antamisesta vakuudeksi Nationale Bank van Belgiëlle / Banque Nationale de Belgiquelle

EKP:n neuvosto antoi 3.8.2006 Belgian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Nationale Bank van Belgiën / Banque Nationale de Belgiquen perussäännön muutoksesta, joka koskee saatavien antamista sille sen luotonannon vakuudeksi (CON/2006/40). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto vähimmäisvarannoista Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 10.8.2006 Slovenian keskuspankin pyynnöstä lausunnon vähimmäisvarannoista (CON/2006/41). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto osuuskunniksi perustettujen luottolaitosten keskuslaitokseen liittämiseen sovellettavista ehdoista Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 23.8.2006 Kyproksen osuuskuntien valvonta- ja kehitysviranomaisen (Cyprus Cooperative Societies’ Supervision and Development Authority) pyynnöstä lausunnon ehdoista, joita sovelletaan osuuskunniksi perustettujen luottolaitosten liittämiseen keskuslaitokseen (CON/2006/42). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto käteiseuron käyttöönotosta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 25.8.2006 Slovenian keskuspankin pyynnöstä lausunnon käteiseuron käyttöönoton, ennakkojakelun ja edelleenjakelun oikeusperustasta (CON/2006/43). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Italian keskuspankin perussäännön muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 25.8.2006 Italian keskuspankin pyynnöstä lausunnon Banca d’Italian perussäännön kokonaismuutoksesta (CON/2006/44). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto setelien jäljentämistä koskevista säännöistä Tšekissä

EKP:n neuvosto antoi 28.8.2006 Tšekin keskuspankin pyynnöstä lausunnon seteleiden, metallirahojen ja muiden arvonsäilyttäjien jäljentämisestä Tšekin tasavallassa (CON/2006/45). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Unkarin maksuliikennettä, maksuliikennepalveluja ja maksuvälineitä koskevasta lainsäädännöstä

EKP:n neuvosto antoi 30.8.2006 Unkarin keskuspankin ja Unkarin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon maksuliikennettä, maksuliikennepalveluja ja elektronisia maksuvälineitä koskevista unkarilaisista lakiehdotuksista (CON/2006/46). Lausunto julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Setelit

EKP:n suuntaviivat setelien vaihtamisesta

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.7.2006 suuntaviivat seteleiden vaihtamisesta valuuttakurssien peruuttamattoman kiinnittämisen jälkeen euron käyttöönoton yhteydessä (EKP/2006/10). Suuntaviivat julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 5.8.2006, ja ne ovat luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle