Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

7 iunie 2024
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 711 123 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 507 347 619
  2.1 Creanțe asupra FMI 232 568 7
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 274 779 612
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 250 488
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 17 234 392
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 17 234 392
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 149 459 −2 575
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 2 327 −2 575
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 147 132 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 27 981 −7 415
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 739 672 −405
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 521 375 −1 003
  7.2 Alte titluri de valoare 218 297 598
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 840 0
9 Alte active 353 727 −10 136
Total active 6 541 633 −19 032
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 553 797 440
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 349 958 27 789
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 196 874 28 190
  2.2 Facilitatea de depozit 3 153 084 −394
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 −7
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 33 388 −2 928
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 199 921 −10 703
  5.1 Administrație publică 106 053 −25 728
  5.2 Alte pasive 93 867 15 025
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 195 616 −23 315
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 14 648 844
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 702 −32
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 702 −32
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 544 0
10 Alte pasive 206 422 −11 128
11 Conturi de reevaluare 702 941 0
12 Capital și rezerve 99 696 0
Total pasive 6 541 633 −19 032
Annexes
11 June 2024