Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

7.6.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 711 123 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 507 347 619
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 232 568 7
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 274 779 612
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 250 488
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 234 392
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 234 392
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 149 459 −2 575
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 2 327 −2 575
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 147 132 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 27 981 −7 415
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 739 672 −405
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 521 375 −1 003
  7.2 Muut arvopaperit 218 297 598
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 840 0
9 Muut saamiset 353 727 −10 136
Vastaavaa yhteensä 6 541 633 −19 032
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 553 797 440
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 349 958 27 789
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 196 874 28 190
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 153 084 −394
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 33 388 −2 928
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 199 921 −10 703
  5.1 Julkisyhteisöt 106 053 −25 728
  5.2 Muut 93 867 15 025
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 195 616 −23 315
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 14 648 844
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 702 −32
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 702 −32
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 544 0
10 Muut velat 206 422 −11 128
11 Arvonmuutostilit 702 941 0
12 Pääoma ja rahastot 99 696 0
Vastattavaa yhteensä 6 541 633 −19 032
Annexes
11 June 2024