Pracovný čas

Pondelok – piatok: 8.30 h – 17.30 h SEČ

Sobota, nedeľa a dni pracovného pokoja: zatvorené

Dni pracovného pokoja ECB

Nový rok* 1. januára 2018
Veľký piatok* 30. marca 2018
Veľkonočný pondelok* 2. apríla 2018
Sviatok práce* 1. mája 2018
Výročie deklarácie Roberta Schumana 9. mája 2018
Nanebovstúpenie Pána 10. mája 2018
Svätodušný pondelok 21. mája 2018
Sviatok Božieho tela 31. mája 2018
Deň zjednotenia Nemecka 3. októbra 2018
Sviatok všetkých svätých 1. novembra 2018
Štedrý deň 24. decembra 2018
Prvý sviatok vianočný* 25. decembra 2018
Druhý sviatok vianočný* 26. decembra 2018
Silvester 31. decembra 2018
* Dni uzávierky systému TARGET
Nový rok* 1. januára 2019
Veľký piatok* 19. apríla 2019
Veľkonočný pondelok* 22. apríla 2019
Sviatok práce* 1. mája 2019
Výročie deklarácie Roberta Schumana 9. mája 2019
Nanebovstúpenie Pána 30. mája 2019
Svätodušný pondelok 10. júna 2019
Sviatok Božieho tela 20. júna 2019
Deň zjednotenia Nemecka 3. októbra 2019
Sviatok všetkých svätých 1. novembra 2019
Štedrý deň 24. decembra 2019
Prvý sviatok vianočný* 25. decembra 2019
Druhý sviatok vianočný* 26. decembra 2019
Silvester 31. decembra 2019
* Dni uzávierky systému TARGET
Nový rok* 1. januára 2020
Veľký piatok* 10. apríla 2020
Veľkonočný pondelok* 13. apríla 2020
Sviatok práce* 1. mája 2020
Výročie deklarácie Roberta Schumana 9. mája 2020
Nanebovstúpenie Pána 21. mája 2020
Svätodušný pondelok 1. júna 2020
Sviatok Božieho tela 11. júna 2020
Deň zjednotenia Nemecka 3. októbra 2020
Sviatok všetkých svätých 1. novembra 2020
Štedrý deň 24. decembra 2020
Prvý sviatok vianočný* 25. decembra 2020
Druhý sviatok vianočný* 26. decembra 2020
Silvester 31. decembra 2020
* Dni uzávierky systému TARGET