Van-e az EKB-nak nyeresége?

2017. február 16.

Amikor az Európai Központi Bankra gondolunk, olyan bank képe lebeg-e a szemünk előtt, amely nyereségre törekszik? Való igaz, hogy éves pénzügyi beszámolót teszünk közzé, amelyben mindenki számára megtekinthető a nyereség. Ennek ellenére teljesen más cél eléréséért dolgozunk: az euroövezeti árak stabilan tartásán. Munkánk mellékterméke az esetleges nyereség, de közintézmény lévén ez a nyereség az olvasót is szolgálhatja.

Miről is van szó?

Akárcsak más központi bankoknak, az EKB-nak is több helyről van bevétele, a bankjegykibocsátáson keresett seigniorage-tól a devizatartalékon, befektetéseken és az eszközvásárlási programon elért kamatbevételig.

Az EKB ennek a bevételnek egy részét az euroövezeti árstabilitás érdekében végzett feladatkörének ellátására fordítja. Idetartozik az irodák üzemeltetése és a személyzet javadalmazása. Az EKB-nak a bankfelügyeletben játszott szerepét maguk a kereskedelmi bankok finanszírozzák.

Mi történik akkor, ha a pénz egy része megmarad?

Európai Központi Bank

A pénz egy részét félre lehet tenni az esetleges jövőbeli veszteségek fedezésére. Az EKB ezután fennmaradó nyereségét az euroövezeti országok nemzeti központi bankjai mint az EKB részvényesei kapják meg.

Nemzeti központi bankok

Nemzeti kormányzatok

A központi bankok az összeg egy részét félretehetik vagy tevékenységük során felhasználhatják, de a nyereséget rendszerint az ország kormányzata kapja meg, és ez a pénz befolyik a költségvetésbe. Mindez az euroövezeti adófizetők javát is szolgálja.

Mi történik, ha az EKB veszteséges?

Az EKB a megalapítása óta eltelt időszakban szinte minden évben nettó alapon nyereséges volt, de természetesen előfordulhat olyan is, hogy vesztesége keletkezik. Utóbbi esetben először is a korábbi években félretett összegeket használná fel. Ha ez nem bizonyulna elegendőnek, felszólíthatja az euroövezeti országok nemzeti központi bankjait, hogy a fennmaradó veszteséget a monetáris politikai műveleteikből származó bevételből fedezzék. Minden további összeg az EKB mérlegében mutatható ki, és a jövőben elért nettó bevétel terhére leírható.