Menu

Van-e az EKB-nak nyeresége?

2017. február 16.

Amikor az Európai Központi Bankra gondolunk, olyan bank képe lebeg-e a szemünk előtt, amely nyereségre törekszik? Való igaz, hogy éves pénzügyi beszámolót teszünk közzé, amelyben mindenki számára megtekinthető a nyereség. Ennek ellenére teljesen más cél eléréséért dolgozunk: az euroövezeti árak stabilan tartásán. Munkánk mellékterméke az esetleges nyereség, de közintézmény lévén ez a nyereség az olvasót is szolgálhatja.

Miről is van szó?

Akárcsak más központi bankoknak, az EKB-nak is több helyről van bevétele, a bankjegykibocsátáson keresett seigniorage-tól a devizatartalékon, befektetéseken és az eszközvásárlási programon elért kamatbevételig.

Az EKB ennek a bevételnek egy részét az euroövezeti árstabilitás érdekében végzett feladatkörének ellátására fordítja. Idetartozik az irodák üzemeltetése és a személyzet javadalmazása. Az EKB-nak a bankfelügyeletben játszott szerepét maguk a kereskedelmi bankok finanszírozzák.

Mi történik akkor, ha a pénz egy része megmarad?

A pénz egy részét félre lehet tenni az esetleges jövőbeli veszteségek fedezésére. Az EKB ezután fennmaradó nyereségét az euroövezeti országok nemzeti központi bankjai mint az EKB részvényesei kapják meg.

A központi bankok az összeg egy részét félretehetik vagy tevékenységük során felhasználhatják, de a nyereséget rendszerint az ország kormányzata kapja meg, és ez a pénz befolyik a költségvetésbe. Mindez az euroövezeti adófizetők javát is szolgálja.

Van-e az EKB-nak nyeresége? Van-e az EKB-nak nyeresége?

Mi történik, ha az EKB veszteséges?

Az EKB a megalapítása óta eltelt időszakban szinte minden évben nettó alapon nyereséges volt, de természetesen előfordulhat olyan is, hogy vesztesége keletkezik. Utóbbi esetben először is a korábbi években félretett összegeket használná fel. Ha ez nem bizonyulna elegendőnek, felszólíthatja az euroövezeti országok nemzeti központi bankjait, hogy a fennmaradó veszteséget a monetáris politikai műveleteikből származó bevételből fedezzék. Minden további összeg az EKB mérlegében mutatható ki, és a jövőben elért nettó bevétel terhére leírható.