Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Programátorská výzva ECB: riešenia v oblasti riadenia rizík

Trojdňové podujatie venované programovaniu, ktoré sa začne v pondelok 25. novembra 2019, vám ponúka jedinečnú príležitosť vyskúšať si úzku spoluprácu s odborníkmi z ECB a ostatných centrálnych bánk krajín EÚ v oblasti IT a riadenia rizík.

Vítané sú prihlášky od vysokoškolských študentov so znalosťami alebo skúsenosťami v oblasti maskovania údajov, strojového učenia, vývoja aplikačných programových rozhraní API alebo klientskych používateľských rozhraní.

Počas podujatia budete v tíme vyvíjať pokrokový „dashboard“ určený na monitorovanie finančných rizík. Tímy odprezentujú svoje riešenia jednej zo štyroch výziev uvedených nižšie. V posledný deň podujatia porota rozhodne o autoroch najlepšieho riešenia každej z nich.

Termíny

25. – 27. novembra 2019 v Európskej centrálnej banke vo Frankfurte nad MohanomKonečný termín na podávanie prihlášok: 15. októbra 2019

Kontakt: rm-codingchallenge@ecb.europa.eu

Viac o súťaži

 • Hľadáme približne 30 študentov, ktorí budú pracovať v tímoch po boku odborníkov z ECB a ďalších centrálnych bánk krajín EÚ v oblasti IT a riadenia rizík.
 • Tímy budú zostavené ešte pred začiatkom podujatia s cieľom zabezpečiť vhodnú kombináciu profilov a zručností.
 • Študenti by mali mať dostatok znalostí a zručností, aby sa mohli podieľať na riešení výziev uvedených nižšie.

Výzvy

Výzva 1: Maskovanie dôverných údajov

Cieľ: Vytvoriť systém, ktorý pomôže zabezpečiť, aby vývojári pri tvorbe riešení pre útvary zodpovedné za riadenie rizík nemali prístup k citlivým údajom, ktoré smú vidieť len pracovníci týchto útvarov.

Prihláste sa do tejto výzvy, ak máte znalosti alebo skúsenosti v oblasti maskovania údajov.

Výzva 2: Aplikácia algoritmov strojového učenia

Cieľ: Pomocou najmodernejších algoritmov strojového učenia identifikovať pre ECB najviac relevantné informácie o finančných trhoch.

Prečo? Pretože vývoj na finančných trhoch môže mať značný dosah na finančné riziká, ktorým ECB čelí.

Prihláste sa do tejto výzvy, ak máte znalosti alebo skúsenosti v oblasti hĺbkovej analýzy údajov (data mining) a strojového učenia.

Výzva 3: Vývoj aplikačného programového rozhrania API

Cieľ: V cloudovom prostredí vyvinúť rozhranie API, ktoré prepojí širokú škálu zdrojov informácií, ktoré pravidelne využívajú pracovníci útvarov zodpovedných za riadenie rizík.

Prečo? Pretože čím majú pracovníci útvarov zodpovedných za riadenie rizík jednoduchší prístup k informáciám, tým efektívnejšie môžu monitorovať riziká.

Prihláste sa do tejto výzvy, ak máte znalosti alebo skúsenosti v oblasti aplikačných programových rozhraní API, Node.js alebo Pythonu.

Výzva 4: Vývoj klientskeho dashboardu

Cieľ: Vyvinúť dashboard, ktorý integruje analýzu rôznych zdrojov rizík.

Prečo? Pretože riziko môže mať mnoho podôb – základom je pospájať si informácie a riziká analyzovať zo širšieho hľadiska.

Prihláste sa do tejto výzvy, ak máte znalosti alebo skúsenosti v oblasti grafického dizajnu alebo vývoja webových stránok s použitím technológií React alebo Angular.

Čo vám to prinesie?

 • Spolu so študentmi z celého sveta sa zúčastníte na medzinárodnom podujatí.
 • V rámci tímu budete spolupracovať s odborníkmi z ECB a ďalších centrálnych bánk krajín EÚ v oblasti IT a riadenia rizík a učiť sa od nich.
 • Panorámou Frankfurtu sa budete môcť pokochať z jedného z najvyšších poschodí v ECB.

Užitočné informácie

 • Práca v angličtine (na úrovni B2 alebo vyššej) by pre vás nemala byť problémom.
 • Aby ste mali dostatok energie, zabezpečíme pre vás obed a občerstvenie.
 • Cestovné náklady si účastníci hradia sami.
 • Pre študentov, ktorí nebývajú vo Frankfurte alebo okolí, bude zabezpečené ubytovanie.
 • Zúčastniť sa môžete bez ohľadu na národnosť.

Zaujali sme vás?

Do programátorskej výzvy sa môžete zapojiť e-mailom na adresu rm-codingchallenge@ecb.europa.eu:

 • Napíšte nám pár riadkov o sebe a prečo sa hodíte na programátorskú výzvu.
 • Uveďte, do ktorej zo štyroch výziev by ste sa radi zapojili a ako vám pri jej riešení pomôžu vaše doterajšie skúsenosti a znalosti.
 • Uveďte svoje mobilné číslo, aby sme vás v prípade otázok mohli kontaktovať.

Odporúčame vám prihlásiť sa čím skôr, pretože s posudzovaním prihlášok a zostavovaním tímov začneme hneď po ich doručení.

Program

Pondelok 25. novembra 2019
10:30 – 11:00
Príchod a privítanie účastníkov
11:00 – 11:30
Úvod: predstavenie tímov a výziev
11:30 – 13:00
Stretnutie a organizácia tímov
13:00 – 14:00
Obed
od 14:00
Práca v tímoch na riešení výziev
Utorok 26. novembra 2019
9:00 – 12:30
Spoločné raňajky v rámci tímov, práca na riešení výziev
12:30 – 14:50
Obed a prehliadka priestorov ECB
od 15:30
Práca v tímoch na riešení výziev
Streda 27. novembra 2019
9:00 – 12:00
Spoločné raňajky v rámci tímov, príprava prezentácií
12:00 – 13:00
Obed
13:00 – 16:00
Prezentácia riešení jednotlivých tímov, určenie víťazov
16:00
Záver podujatia

Máte otázky?

Kontaktujte nás e-mailom na adrese rm-codingchallenge@ecb.europa.eu.