Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n ohjelmointihaaste: riskienhallintatyökalu

Kolmipäiväisessä ohjelmointitapahtumassa haasteena on kehittää aivan uudenlainen taloudellisten riskien seurantanäyttö tiiviissä yhteistyössä EKP:n ja EU-maiden keskuspankkien tietojärjestelmä- ja riskienhallinta-asiantuntijoiden kanssa.

Osallistujiksi toivotaan korkeakouluopiskelijoita, joilla on osaamista joltakin haasteen neljästä osa-alueesta eli tietojen peittämisen, koneoppimisen, sovellusrajapintojen tai käyttöliittymien alalta. Jos sinulla on tällaista osaamista, hae mukaan tapahtumaan!

Tapahtumassa työskennellään ryhmissä, joista kukin kehittää ratkaisuja yhdellä haasteen osa-alueella. Tapahtuman päätteeksi tuomaristo valitsee kultakin osa-alueelta parhaan ratkaisun.

Aika ja paikka

25.–27.11.2019, Euroopan keskuspankki, Frankfurt am MainHakemusten määräaika: 15.10.2019

Yhteydenotot: rm-codingchallenge@ecb.europa.eu

Osallistujat

 • Tavoitteena on saada mukaan noin 30 korkeakouluopiskelijaa. Opiskelijat jaetaan pieniin ryhmiin, joissa he työskentelevät yhdessä EKP:n ja EU-maiden keskuspankkien tietojärjestelmä- ja riskienhallinta-asiantuntijoiden kanssa.
 • Ryhmät muodostetaan ennen tapahtuman alkua. Näin varmistetaan, että ryhmissä on sopiva osaamisyhdistelmä.
 • Osallistujilla tulisi olla riittävä osaaminen alla esitettävien haasteiden ratkaisemiseksi yhdessä muun ryhmän kanssa.

Haasteet

Haaste 1: Salassa pidettävien tietojen peittäminen

Tavoite: laaditaan järjestelmä, jolla varmistetaan, että riskienhallintasovellusten kehittäjät eivät pääse käsiksi vain riskienhallintahenkilöstölle tarkoitettuihin arkaluontoisiin tietoihin.

Tarvittava osaamisalue: tietojen peittäminen.

Haaste 2: Koneoppimisen algoritmien käyttö

Tavoite: laaditaan huipputehokkaat koneoppimisen algoritmit, jotka seulovat rahoitusmarkkinatiedoista EKP:n kannalta olennaiset tiedot.

Peruste: rahoitusmarkkinakehityksellä voi olla huomattava vaikutus EKP:n taloudellisiin riskeihin.

Tarvittava osaamisalue: tiedonlouhinta ja koneoppiminen.

Haaste 3: Sovellusrajapinnan laatiminen

Tavoite: laaditaan pilvipohjainen sovellusrajapinta, joka kytkee toisiinsa suuren määrän riskienhallinnassa käytettäviä tietolähteitä.

Peruste: riskien seuranta käy sitä tehokkaammin, mitä helpommin riskitiedot ovat riskienhallintahenkilöstön saatavilla.

Tarvittava osaamisalue: sovellusrajapinnat, Node.js-alusta tai Python-ohjelmointikieli.

Haaste 4: Käyttöliittymän kehittäminen

Tavoite: kehitetään käyttöliittymä, joka yhdistää eri riskilähteiden tiedot kokonaisanalyysiksi.

Peruste: riskit ovat moninaisia, ja niitä on olennaisen tärkeää analysoida myös kokonaisuutena.

Tarvittava osaamisalue: graafinen suunnittelu tai verkkosivujen laatiminen React-kirjaston tai Angular-alustan avulla.

Osallistumisen hyödyt

 • Pääset mukaan kansainväliseen tapahtumaan, jossa on opiskelijoita eri puolilta maailmaa.
 • Pääset tekemään yhteistyötä EKP:n ja EU-maiden keskuspankkien tietojärjestelmä- ja riskienhallinta-asiantuntijoiden kanssa ja saamaan heiltä oppia.
 • Pääset ihailemaan Frankfurtin kaupunkia EKP:n ylimmistä kerroksista käsin.

Osallistumisen ehdot

 • Edellytyksenä on englannin sujuva käyttö työkielenä (B2-taso tai ylempi).
 • EKP tarjoaa lounaat ja välipalat.
 • Osallistujat maksavat matkansa itse.
 • EKP tarjoaa majoituksen Frankfurtin ja sen lähialueiden ulkopuolelta tuleville osallistujille.
 • Tapahtumaan voivat osallistua kaikkien maiden kansalaiset.

Osallistuminen

Jos haluat osallistua ohjelmointihaasteeseen, lähetä sähköpostia osoitteeseen rm-codingchallenge@ecb.europa.eu. Viestissäsi sinun tulisi

 • kertoa itsestäsi ja perustella, miksi sinut kannattaa valita mukaan ohjelmointihaasteeseen
 • mainita, mihin neljästä haasteesta haluaisit osallistua ja miten osaamisesi on siinä hyödyksi
 • ilmoittaa matkapuhelinnumerosi yhteydenottoja varten.

Mukaan kannattaa hakea mahdollisimman pian: hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, ja ryhmiä aletaan koostaa sitä mukaa kun hakemuksia tulee.

Ohjelma

25.11.2019
10.30–11.00
Saapuminen ja tervetulosanat
11.00–11.30
Alustus: ryhmien ja haasteiden esittely
11.30–13.00
Ryhmien kokoontuminen ja työn organisointi
13.00–14.00
Lounas
14.00–
Työskentelyä ryhmissä
26.11.2019
9.00–12.30
Aamiainen ja työskentelyä ryhmissä
12.30–14.50
Lounas ja tutustuminen EKP:n toimitiloihin
15.30–
Työskentelyä ryhmissä
27.11.2019
9.00–12.00
Aamiainen ja valmistautuminen ratkaisujen esittelyyn
12.00–13.00
Lounas
13.00–16.00
Ratkaisujen esittely ja voittajien valinta
16.00
Tapahtuman päätös

Lisätietoja

Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse osoitteesta rm-codingchallenge@ecb.europa.eu.