Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Ce este deficitul de cerere din economie?

18 iulie 2018

„Deficitul de cerere din economie” este o expresie utilizată pentru a descrie volumul de resurse neutilizate dintr-o economie. Echipamentele trecute în conservare la o fabrică sau persoanele care nu își pot găsi un loc de muncă reprezintă un deficit de cerere din perspectiva unui economist.

Acest fenomen se datorează, de regulă, unei cereri insuficiente în raport cu capacitatea de producție a economiei, motiv pentru care economiștii preferă să îl țină sub observație, acesta putând oferi semnale importante cu privire la starea economiei.

De ce monitorizează băncile centrale deficitul de cerere?

Un deficit semnificativ de cerere în economie tinde să sugereze că un număr mare de persoane se află în căutarea unui loc de muncă. Chiar dacă economia începe să intre într-o fază de expansiune, presiunile pentru creșteri salariale exercitate asupra producătorilor sunt încă scăzute, ceea ce înseamnă că aceștia nu sunt nevoiți să majoreze prețurile produselor lor pentru a acoperi costuri salariale mai ridicate. Prin urmare, nu există pericolul ca inflația să scape de sub control, banca centrală putând astfel menține ratele dobânzilor nemodificate. Banca centrală poate chiar avea în vedere furnizarea unui stimul economiei, de exemplu prin reducerea ratelor dobânzilor sau prin utilizarea unor măsuri neconvenționale, cu scopul de a evita scăderea prea drastică a inflației pe o perioadă prea îndelungată sau chiar apariția deflației.

Cu toate acestea, după un timp, pe măsură ce ocuparea forței de muncă se intensifică și producția companiilor crește, deficitul de cerere începe să se disipeze. Economia este pe punctul de a atinge capacitatea maximă. Găsirea de noi angajați devine dificilă, iar producătorii trebuie să majoreze salariile pentru a păstra personalul deja existent. În consecință, pot fi așteptate scumpiri mai accentuate. Pentru banca centrală, aceasta înseamnă că a sosit probabil timpul să majoreze ratele dobânzilor pentru a menține stabilitatea prețurilor.

Amploarea deficitului de cerere oferă așadar informații despre presiunile inflaționiste actuale și viitoare din economie. Acesta reprezintă unul dintre factorii care contribuie la deciziile de politică monetară ale băncii centrale privind majorarea sau reducerea ratelor dobânzilor. Momentul adoptării unei astfel de decizii este esențial. O majorare prematură a ratelor dobânzilor ar putea compromite redresarea economică, iar una tardivă ar putea determina o accelerare a inflației.

Cum se măsoară deficitul de cerere din economie?

Măsurarea deficitului de cerere presupune dificultăți semnificative, acesta fiind unul dintre motivele pentru care conceptul este deseori discutat în cadrul dezbaterilor pe teme economice. Pentru a-l măsura, economiștii utilizează adesea deviația PIB de la nivelul potențial, care reprezintă diferența dintre ceea ce produce efectiv o economie (producția efectivă) și ceea ce are capacitatea de a produce (producția potențială). Producția efectivă se măsoară cu ajutorul produsului intern brut. Producția potențială este un concept care se referă la volumul de bunuri și servicii pe care o economie este capabilă să le producă atunci când resursele sale, precum forța de muncă, echipamentele, infrastructura și tehnologia, sunt utilizate într-un mod eficient și durabil.

Producția efectivă poate fi inferioară sau superioară producției potențiale. Dacă este inferioară, economiștii vorbesc despre o deviație negativă a PIB de la nivelul potențial. Aceasta se manifestă atunci când există capacitate neutilizată, sau deficit de cerere, în economie. Dacă producția efectivă este superioară producției potențiale, economiștii se referă la o deviație pozitivă a PIB de la nivelul potențial. Aceasta apare atunci când cererea este foarte ridicată și economia funcționează peste nivelul pe care îl poate menține în mod sustenabil.

Deficitul de cerere din economie

Fiind un concept teoretic, producția potențială nu poate fi măsurată direct, experții utilizând metodologii diferite pentru a o estima. Rezultatele obținute sunt astfel și ele diferite. Pentru a complica și mai mult lucrurile, estimările privind producția potențială prezintă adesea cel mai ridicat grad de incertitudine pentru perioadele care îi interesează cel mai mult pe bancherii centrali: trecutul recent și prezentul. Prin urmare, rar se întâmplă ca deficitul de cerere și deviația PIB să nu se regăsească printre temele dezbaterilor economice.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă