Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kaj so neizkoriščene zmogljivosti v gospodarstvu?

18. julij 2018

Izraz neizkoriščene gospodarske zmogljivosti opisuje obseg virov v gospodarstvu, ki niso izrabljeni. Stroji, ki mirujejo v tovarni, ali ljudje, ki ne morejo najti službe, so v očeh ekonomista neizkoriščene zmogljivosti.

Neizkoriščene zmogljivosti običajno obstajajo, ker povpraševanja ni toliko, kolikor je gospodarstvo sposobno proizvesti. Ekonomisti jih zato želijo spremljati, saj iz njih lahko razberejo pomembne znake o dogajanju v gospodarstvu.

Zakaj neizkoriščene zmogljivosti spremljajo centralne banke?

Če je v gospodarstvu velik obseg neizkoriščenih zmogljivosti, to navadno pomeni, da veliko ljudi išče službo. Tudi če gospodarstvo začne rasti, na tej stopnji proizvajalci še ne čutijo velikega pritiska, naj zvišajo plače. To pomeni tudi, da jim ni treba zvišati cen svojih proizvodov, da bi pokrili višje stroške plač. Zato ni nevarnosti, da bi inflacija ušla izpod nadzora, za centralno banko pa to pomeni, da lahko pusti obrestne mere nespremenjene. Centralna banka lahko celo razmišlja o spodbudi gospodarstvu, denimo z znižanjem obrestnih mer ali z nestandardnimi ukrepi denarne politike, da bi preprečila, da bi inflacija za predolgo časa padla na prenizko stopnjo ali bi se celo pojavila deflacija.

Ko pa se čez čas zaposlenost okrepi in podjetja proizvedejo več, neizkoriščene zmogljivosti začnejo izginjati. Gospodarstvo je blizu svojih skrajnih zmožnosti. Težko je najti nove delavce, proizvajalci pa morajo zvišati plače, da bi obdržali obstoječe. Zato je mogoče pričakovati strmejše zvišanje cen. Za centralno banko to pomeni, da je verjetno prišel čas, ko mora zvišati obrestne mere, da bi ohranila stabilne cene.

Obseg neizkoriščenih zmogljivosti torej nudi informacije o trenutnih in prihodnjih inflacijskih pritiskih v gospodarstvu. Je eden od dejavnikov, ki so centralni banki v pomoč, kadar sprejema sklepe o denarni politiki – kdaj naj zviša ali zniža obrestne mere. Ključno je, kdaj centralna banka takšno potezo denarne politike naredi. Če obrestne mere dvigne prekmalu, lahko zavre gospodarsko okrevanje, če pa jih dvigne prepozno, to lahko povzroči višjo inflacijo.

Kako se merijo neizkoriščene gospodarske zmogljivosti?

Pri merjenju neizkoriščenih zmogljivosti se strokovnjaki srečujejo z velikimi izzivi, zato je koncept pogosto predmet ekonomskih razprav. Ekonomisti jih pogosto merijo s proizvodno vrzeljo, ki je razlika med tem, kar neko gospodarstvo dejansko proizvede (dejanski proizvod), in tem, kar bi glede na svoje zmogljivosti lahko proizvedlo (potencialni proizvod). Dejanski proizvod se meri z bruto domačim proizvodom. Potencialni proizvod je koncept, ki se nanaša na obseg blaga in storitev, ki jih je gospodarstvo zmožno proizvesti, kadar se njegovi viri, na primer delovna sila, oprema, infrastruktura in tehnologija, učinkovito uporabljajo na ravni, ki jo je mogoče vzdrževati daljše časovno obdobje.

Dejanski proizvod je lahko manjši ali večji od potencialnega. Če je manjši, ekonomisti govorijo o negativni proizvodni vrzeli. Ta nastane, kadar so v gospodarstvu proste zmogljivosti oz. neizkoriščen potencial. Če je dejanski proizvod večji od potencialnega, ekonomisti govorijo o pozitivni proizvodni vrzeli. Ta nastane, kadar je povpraševanje zelo veliko in gospodarstvo deluje nad ravnjo, ki jo lahko vzdržno ohranja.

Neizkoriščene gospodarske zmogljivosti

Ker je potencialni proizvod teoretičen koncept, ga ni mogoče neposredno meriti, strokovnjaki pa ga zato ocenjujejo z različnimi metodologijami, ki posledično prinašajo različne rezultate. Da bi bilo vse skupaj še bolj zapleteno, so ocene potencialnega proizvoda pogosto najbolj negotove prav za obdobje, ki centralne banke najbolj zanima: bližnja preteklost in sedanjost. Zato se redko zgodi, da neizkoriščene zmogljivosti in proizvodna vrzel niso prisotni v ekonomskih razpravah.