SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er ledig kapacitet i økonomien?

18. juli 2018

Ledig kapacitet i økonomien er et udtryk, som bruges til at beskrive omfanget af de ressourcer i økonomien, der ikke er i brug. Maskiner, der ikke bliver brugt på en fabrik, eller folk, der ikke kan finde et job, er for en økonom ledig kapacitet.

Årsagen til ledig kapacitet er normalt en utilstrækkelig efterspørgsel efter det, som kan produceres i en økonomi. Økonomer har deres opmærksomhed rettet mod den ledige kapacitet, fordi den sender vigtige signaler om den økonomiske situation.

Hvorfor overvåger centralbanker den ledige kapacitet?

Stor ledig kapacitet i økonomien betyder ofte, at mange leder efter et job. Selv om økonomien begynder at vokse, er presset på producenterne for at sætte lønningerne op fortsat begrænset. Det betyder igen, at de ikke behøver at sætte priserne på deres produkter op for at dække højere lønomkostninger. Derfor er der ingen fare for, at inflationen kommer ud af kontrol, og for centralbanken kan det betyde, at den kan fastholde renten. Centralbanken kan endda overveje at stimulere økonomien, fx ved at sætte renten ned eller anvende ekstraordinære tiltag, således at inflationen ikke falder til et alt for lavt niveau i alt for lang tid, eller at der opstår deflation.

Efter et stykke tid vil den ledige kapacitet imidlertid aftage, i takt med at beskæftigelsen stiger, og virksomhederne producerer mere. Økonomien er ved at være tæt på fuld kapacitetsudnyttelse. Det bliver sværere at finde nye medarbejdere, og producenterne bliver nødt til at sætte lønningerne op for at holde på dem, de har. Der kan derfor forventes større prisstigninger. For centralbanken betyder det, at tiden kan være kommet til at sætte renten op for at holde priserne stabile.

Omfanget af den ledige kapacitet giver derfor oplysninger om det nuværende og det fremtidige inflationspres i økonomien. Den er en af de faktorer, som kan hjælpe centralbanken, når den træffer pengepolitiske beslutninger om, hvornår det er tid til at sætte renten op eller ned. Timingen af et sådant politiktiltag er helt afgørende. Sættes renten op for tidligt, kan det skade et økonomisk opsving, og hvis det sker for sent, kan resultatet blive højere inflation.

Hvordan måles den ledige kapacitet i økonomien?

Det er svært at måle ledig kapacitet, hvilket også er en af grundene til, at begrebet så ofte er et tema i økonomiske debatter. Økonomer bruger tit produktionsgabet til at måle den ledige kapacitet. Produktionsgabet er forskellen mellem det, der rent faktisk produceres i en økonomi (den faktiske produktion), og det, der er kapacitet til at producere (den potentielle produktion). Den faktiske produktion måles ved bruttonationalproduktet. Den potentielle produktion er et begreb, der henviser til den mængde varer og tjenesteydelser, som en økonomi er i stand til at producere, når dens ressourcer, fx arbejdsstyrke, udstyr, infrastruktur og teknologi, anvendes på en effektiv måde, som kan sikres over tid.

Den faktiske produktion kan være lavere eller højere end den potentielle produktion. Hvis den er lavere, taler økonomer om et negativt produktionsgab. Det opstår, når der er ledig kapacitet i økonomien. Hvis den faktiske produktion er højere end den potentielle produktion, taler økonomer om et positivt produktionsgab. Det opstår, når efterspørgslen er meget høj, og økonomien opererer over det niveau, der kan sikres over tid.

Ledig kapacitet i økonomien

Den potentielle produktion er et teoretisk begreb, som ikke kan måles direkte. Eksperter anvender derfor forskellige metoder til at estimere den og når som følge heraf frem til forskellige resultater. Hertil kommer, at skønnene over den potentielle produktion ofte er mest usikre for den tidshorisont, der er af størst interesse for centralbankerne, nemlig den nærmeste fortid og fremtid. Derfor er den ledige kapacitet og produktionsgabet næsten altid temaer i den økonomiske debat.

SE OGSÅ

Relaterede emner