Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Traffic settled in the TARGET Services – 2023

Settled values (EUR billions)
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
TARGET
All TARGET payments
Total value 72,894.0 67,043.8 83,744.4 63,428.0 71,618.5 73,406.6 65,273.3 65,693.8 66,454.9 67,790.7 67,729.0 63,037.9
Daily average 3,313.2 3,352.1 3,964 3,523 3,209 3,337 3,108 2,856 3,164 3,081 3,078 3,317
CLM related payments
Total value     5,714.4 6,507.2 7,208.1 7,336.1 6,233.5 6,524.2 6,556.7 6,800.5 6,509.2 5,452.8
Daily average     571.4 361.5 327.6 333.5 296.8 283.7 312.2 309.1 295.9 287
RTGS related payments
Total value 50,048.5 45,733.1 52,021.9 37,532.0 41,256.5 41,535.2 37,688.7 37,342.8 37,411.7 38,763.5 38,231.7 36,927.3
Daily average 2,274.9 2,286.7 2,261.8 2,085.1 1,875.3 1,888.0 1,794.7 1,623.6 1,781.5 1,762.0 1,737.8 1,944
TARGET transactions on T2S Dedicated Cash Accounts (DCA)
Total value 22,833.9 21,299.6 25,994.5 19,375.8 23,139.4 24,520.9 21,336.5 21,812.6 22,472.1 22,210.3 22,971.6 20,639.4
Daily average 1,037.9 1,065.0 1,130.2 1,076.4 1,006.1 1,114.6 1,016.0 948.4 1,070.1 1,009.6 1,044.2 1,086.3
TARGET transactions on TIPS Dedicated Cash Accounts (DCA)
Total value 11.6 11.1 13.6 13.0 14.5 14.4 14.6 14.2 14.4 16.4 16.5 18.4
Daily average 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6

Please note that changes and improvements in the reporting methodology have taken place in January 2009 and January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
CLM related payments are payments involving central banks, such as for monetary policy operations. Until the go-live of the T2-T2S consolidation on 20 March 2023, all TARGET2 payments are reported as RTGS related payments.