Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payments – 2022

Payments processed on DCA accounts sent per country participating in or connected to TARGET:
Value of transactions (EUR billions)
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2022 AV
AT
Total value 16.9 15.1 23.5 38.6 24.1 19.1 22.1 13.2 28.5 23.6 63.6 58.5  
Daily average 0.8 0.8 1.0 2.0 1.1 0.9 1.1 0.6 1.3 1.1 2.9 2.8  
BE
Total value 2,214.9 2,037.2 2,401.8 2,040.9 2,249.2 2,219.0 2,273.6 2,267.8 2,542.1 2,179.1 2,241.0 2,172.6  
Daily average 105.5 101.9 104.4 107.4 102.2 100.9 108.3 98.6 115.6 103.8 101.9 103.5  
BG
Total value                          
Daily average                          
CY
Total value                          
Daily average                          
DE
Total value 5,462.9 5,475.9 6,204.2 4,947.0 5,531.4 5,638.1 5,125.6 5,304.7 6,264.1 5,338.7 6,017.3 6,079.9  
Daily average 260.1 273.8 269.7 260.4 251.4 256.3 244.1 230.6 284.7 254.2 273.5 289.5  
DK
Total value 0.3 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
EE
Total value 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
ES
Total value 768.5 721.2 846.3 690.2 759.8 707.4 565.8 514.3 511.2 457.6 527.0 591.1  
Daily average 36.6 36.1 36.8 36.3 34.5 32.2 26.9 22.4 23.2 21.8 24.0 28.1  
EU
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
FI
Total value 3.9 4.7 3.4 4.4 3.8 4.6 4.9 4.8 6.3 5.2 10.7 8.2  
Daily average 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.4  
FR
Total value 10,046.6 9,610.8 10,761.8 9,168.8 9,375.7 9,546.4 9,598.6 9,438.3 10,971.5 9,383.9 10,401.3 10,014.2  
Daily average 478.4 480.5 467.9 482.6 426.2 433.9 457.1 410.4 498.7 446.9 472.8 476.9  
GR
Total value 229.1 141.6 151.8 221.7 212.7 216.9 166.3 161.2 227.3 160.2 238.7 276.3  
Daily average 10.9 7.1 6.6 11.7 9.7 9.9 7.9 7.0 10.3 7.6 10.8 13.2  
HR
Total value                          
Daily average                          
IE
Total value                          
Daily average                          
IT
Total value 1,368.4 1,543.3 1,832.5 1,602.7 1,735.2 1,755.9 1,776.1 1,566.7 1,870.0 1,516.9 1,760.4 1,780.9  
Daily average 65.2 77.2 79.7 84.4 78.9 79.8 84.6 68.1 85.0 72.2 80.0 84.8  
LT
Total value 0.4 0.2 1.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.8 0.2 0.2 0.1  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
LU
Total value 281.7 255.9 306.9 255.5 273.1 285.0 278.8 283.0 315.9 280.3 315.5 295.0  
Daily average 13.4 12.8 13.3 13.4 12.4 13.0 13.3 12.3 14.4 13.3 14.3 14.0  
LV
Total value 0.2 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
MT
Total value 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
NL
Total value 182.7 155.3 198.2 134.3 147.0 141.6 149.1 118.0 146.1 125.7 143.8 119.4  
Daily average 8.7 7.8 8.6 7.1 6.7 6.4 7.1 5.1 6.6 6.0 6.5 5.7  
PL
Total value                          
Daily average                          
PT
Total value 12.1 4.5 7.1 5.9 7.1 5.1 6.2 2.6 3.9 14.7 4.4 5.4  
Daily average 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.7 0.2 0.3  
RO
Total value 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
SI
Total value 1.2 0.9 2.1 1.1 0.5 0.6 1.0 0.5 1.1 0.7 0.8 1.0  
Daily average 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
SK
Total value 1.0 0.7 1.7 1.3 0.8 0.9 0.3 0.3 0.7 3.9 1.2 0.6  
Daily average 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.