Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payments – 2021

Payments processed on DCA accounts sent per country participating in or connected to TARGET:
Volume of transactions (number of payments)
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2021 AV
AT
Total volume 78,558 78,117 90,536 71,123 72,350 70,401 70,415 67,826 73,397 67,447 81,776 78,771  
Daily average 3,928 3,906 3,936 3,556 3,445 3,200 3,201 3,083 3,336 3,212 3,717 3,425  
BE
Total volume 356,962 367,826 444,705 373,872 373,205 387,336 361,417 344,909 382,329 378,028 410,892 408,642  
Daily average 17,848 18,391 19,335 18,694 17,772 17,606 16,428 15,678 17,379 18,001 18,677 17,767  
BG
Total volume                          
Daily average                          
CY
Total volume                          
Daily average                          
DE
Total volume 6,091,895 6,518,887 7,293,212 5,504,688 5,868,459 5,623,868 5,907,549 5,712,634 6,036,993 6,035,708 7,188,255 6,792,586  
Daily average 304,595 325,944 317,096 275,234 279,450 255,630 268,525 259,665 274,409 287,415 326,739 295,330  
DK
Total volume 576,610 532,054 684,498 468,698 452,550 459,282 482,557 456,913 485,428 490,600 562,657 512,106  
Daily average 28,831 26,603 29,761 23,435 21,550 20,876 21,934 20,769 22,065 23,362 25,575 22,265  
EE
Total volume 46,666 66,794 63,223 73,858 66,608 64,812 62,218 94,183 146,313 186,800 148,886 134,773  
Daily average 2,333 3,340 2,749 3,693 3,172 2,946 2,828 4,281 6,651 8,895 6,768 5,860  
ES
Total volume 157,994 164,612 176,389 121,871 132,769 134,087 128,294 109,829 121,433 119,617 128,784 131,539  
Daily average 7,900 8,231 7,669 6,094 6,322 6,095 5,832 4,992 5,520 5,696 5,854 5,719  
EU
Total volume 0 1 0 0 3 0 3 3 2 0 2 2  
Daily average 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
FI
Total volume 6,472 7,189 8,002 8,196 9,118 7,761 8,115 9,409 14,492 19,937 16,600 13,464  
Daily average 324 359 348 410 434 353 369 428 659 949 755 585  
FR
Total volume 3,634,561 3,888,502 4,492,300 3,629,130 3,782,497 3,787,298 3,719,728 3,523,473 3,911,315 3,788,513 4,304,418 4,335,885  
Daily average 181,728 194,425 195,317 181,457 180,119 172,150 169,079 160,158 177,787 180,405 195,655 188,517  
GR
Total volume 1,537 4,186 2,535 2,515 1,688 2,618 2,122 1,149 1,927 1,422 1,669 2,018  
Daily average 77 209 110 126 80 119 96 52 88 68 76 88  
HR
Total volume                          
Daily average                          
IE
Total volume                          
Daily average                          
IT
Total volume 857,237 989,229 1,107,353 1,058,679 955,803 1,013,519 881,666 795,023 890,375 889,034 1,116,275 875,204  
Daily average 42,862 49,461 48,146 52,934 45,514 46,069 40,076 36,137 40,472 42,335 50,740 38,052  
LT
Total volume 14,459 16,570 30,724 81,854 43,355 78,094 19,148 26,861 46,900 23,563 27,507 38,436  
Daily average 723 829 1,336 4,093 2,065 3,550 870 1,221 2,132 1,122 1,250 1,671  
LU
Total volume 71,633 69,304 84,535 68,555 68,422 67,190 65,761 58,451 65,470 69,084 69,570 72,925  
Daily average 3,582 3,465 3,675 3,428 3,258 3,054 2,989 2,657 2,976 3,290 3,162 3,171  
LV
Total volume 2,237 2,734 2,922 2,253 2,875 2,324 1,937 2,227 2,086 4,847 13,304 5,188  
Daily average 112 137 127 113 137 106 88 101 95 231 605 226  
MT
Total volume 1,640 1,965 2,131 1,719 1,744 1,447 1,543 1,592 1,196 1,404 1,397 1,242  
Daily average 82 98 93 86 83 66 70 72 54 67 64 54  
NL
Total volume 465,746 495,707 567,325 455,139 479,371 481,777 488,037 479,850 487,129 494,385 551,873 532,246  
Daily average 23,287 24,785 24,666 22,757 22,827 21,899 22,184 21,811 22,142 23,542 25,085 23,141  
PL
Total volume                          
Daily average                          
PT
Total volume 9,657 9,365 10,132 8,333 10,126 8,265 8,595 7,244 8,477 8,063 9,128 8,459  
Daily average 483 468 441 417 482 376 391 329 385 384 415 368  
RO
Total volume 1,384 979 5,005 2,295 1,425 1,324 4,282 1,714 2,445 4,708 2,367 4,039  
Daily average 69 49 218 115 68 60 195 78 111 224 108 176  
SI
Total volume 3,710 3,671 3,617 3,826 3,181 3,342 2,435 2,834 3,080 2,553 3,359 3,523  
Daily average 186 184 157 191 151 152 111 129 140 122 153 153  
SK
Total volume 589 1,788 729 1,047 787 849 720 681 706 1,140 861 678  
Daily average 29 89 32 52 37 39 33 31 32 54 39 29  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.