Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payments – 2020

TARGET2 transactions on RTGS accounts sent per country participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2020 AV
AT
Total value 614.8 535.4 593.2 521.4 481.9 571.9 589.8 481.4 514.0 523.6 512.4 558.2  
Daily average 27.9 26.8 27.0 26.1 24.1 26.0 25.6 22.9 23.4 23.8 24.4 25.4  
BE
Total value 2,415.6 2,134.6 2,778.0 2,445.6 2,288.9 2,601.2 2,510.0 2,024.2 2,310.9 2,446.9 2,299.7 2,315.0  
Daily average 109.8 106.7 126.3 122.3 114.4 118.2 109.1 96.4 105.0 111.2 109.5 105.2  
BG
Total value 38.7 33.2 37.4 43.2 42.3 58.4 55.4 59.3 73.4 75.3 66.7 68.5  
Daily average 1.8 1.7 1.7 2.2 2.1 2.7 2.4 2.8 3.3 3.4 3.2 3.1  
CY
Total value 6.5 6.8 7.3 10.7 5.8 6.5 6.9 4.4 5.7 6.6 5.8 8.0  
Daily average 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4  
DE
Total value 16,348.6 15,043.1 19,938.2 17,038.1 14,958.1 16,441.0 15,810.4 13,142.0 14,638.5 14,575.3 14,020.6 15,197.2  
Daily average 743.1 752.2 906.3 851.9 747.9 747.3 687.4 625.8 665.4 662.5 667.6 690.8  
DK
Total value 209.2 186.4 256.4 190.4 178.8 232.3 221.4 196.3 246.9 217.5 224.2 218.7  
Daily average 9.5 9.3 11.7 9.5 8.9 10.6 9.6 9.3 11.2 9.9 10.7 9.9  
EE
Total value 9.6 9.1 8.4 8.5 9.6 15.2 10.3 10.3 9.3 11.5 12.6 12.6  
Daily average 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.7 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6  
ES
Total value 1,199.9 1,053.9 1,270.5 1,141.9 1,087.7 1,302.1 1,177.4 837.9 958.6 1,570.4 1,220.9 1,157.8  
Daily average 54.5 52.7 57.7 57.1 54.4 59.2 51.2 39.9 43.6 71.4 58.1 52.6  
EU
Total value 1,244.4 1,109.7 1,349.2 1,229.8 1,050.4 1,313.2 1,305.3 1,078.8 1,174.4 1,228.4 1,298.1 1,394.3  
Daily average 56.6 55.5 61.3 61.5 52.5 59.7 56.8 51.4 53.4 55.8 61.8 63.4  
FI
Total value 993.0 903.3 1,129.6 820.7 806.3 967.0 1,022.0 828.8 933.7 924.4 881.9 875.8  
Daily average 45.1 45.2 51.3 41.0 40.3 44.0 44.4 39.5 42.4 42.0 42.0 39.8  
FR
Total value 6,771.4 6,192.5 8,432.7 7,124.4 6,669.4 8,227.8 8,515.8 6,865.6 7,778.5 8,000.6 7,682.1 7,558.8  
Daily average 307.8 309.6 383.3 356.2 333.5 374.0 370.3 326.9 353.6 363.7 365.8 343.6  
GR
Total value 66.0 62.5 93.5 76.4 65.5 130.7 78.3 57.1 67.6 72.6 67.8 90.0  
Daily average 3.0 3.1 4.2 3.8 3.3 5.9 3.4 2.7 3.1 3.3 3.2 4.1  
HR
Total value 10.0 12.1 9.2 8.3 6.6 7.8 7.9 6.3 7.3 7.1 6.8 10.8  
Daily average 0.5 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5  
IE
Total value 252.0 208.6 253.8 267.1 220.8 279.9 257.7 227.8 257.7 273.6 244.5 254.8  
Daily average 11.5 10.4 11.5 13.4 11.0 12.7 11.2 10.8 11.7 12.4 11.6 11.6  
IT
Total value 1,403.4 1,240.0 1,563.6 1,220.1 1,132.3 1,516.7 1,455.2 1,118.7 1,296.0 1,319.2 1,233.0 1,401.8  
Daily average 63.8 62.0 71.1 61.0 56.6 68.9 63.3 53.3 58.9 60.0 58.7 63.7  
LT
Total value 10.4 11.4 12.0 11.5 12.3 13.1 15.9 12.8 13.5 16.8 16.5 21.1  
Daily average 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 1.0  
LU
Total value 3,609.9 3,105.9 3,672.3 3,514.7 3,173.6 3,502.1 3,729.9 3,111.0 3,312.7 3,553.2 3,555.8 3,852.5  
Daily average 164.1 155.3 166.9 175.7 158.7 159.2 162.2 148.1 150.6 161.5 169.3 175.1  
LV
Total value 22.9 19.4 21.6 19.5 20.6 23.3 21.9 18.9 19.3 21.9 20.3 35.1  
Daily average 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.6  
MT
Total value 32.7 27.3 31.7 35.8 25.5 30.1 34.5 32.4 36.1 35.0 35.3 42.6  
Daily average 1.5 1.4 1.4 1.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9  
NL
Total value 3,864.2 3,406.8 4,111.5 3,707.3 3,491.2 3,963.6 3,923.4 3,427.2 3,608.3 3,697.8 3,555.1 3,799.0  
Daily average 175.6 170.3 186.9 185.4 174.6 180.2 170.6 163.2 164.0 168.1 169.3 172.7  
PL
Total value 87.0 80.2 100.6 82.3 72.6 70.3 72.0 66.0 71.1 80.5 77.8 84.4  
Daily average 4.0 4.0 4.6 4.1 3.6 3.2 3.1 3.1 3.2 3.7 3.7 3.8  
PT
Total value 109.3 88.7 109.4 103.7 91.8 116.0 102.9 78.9 89.7 90.1 84.3 108.7  
Daily average 5.0 4.4 5.0 5.2 4.6 5.3 4.5 3.8 4.1 4.1 4.0 4.9  
RO
Total value 9.9 5.7 14.5 13.9 18.4 14.1 11.1 7.7 9.4 11.6 8.5 16.7  
Daily average 0.4 0.3 0.7 0.7 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.8  
SI
Total value 30.2 24.2 27.5 24.7 25.3 30.5 30.7 25.2 39.0 36.2 33.8 41.0  
Daily average 1.4 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.3 1.2 1.8 1.6 1.6 1.9  
SK
Total value 46.7 47.7 71.1 97.4 62.6 91.1 90.0 84.4 63.8 61.2 55.2 69.5  
Daily average 2.1 2.4 3.2 4.9 3.1 4.1 3.9 4.0 2.9 2.8 2.6 3.2  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.