Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payments – 2018

TARGET2 transactions on RTGS accounts sent per country participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 AV
AT
Total value 433.9 401.8 400.3 421.9 432.5 474.4 477.5 482.9 457.7 473.6 430.8 489.3  
Daily average 19.7 20.1 19.1 21.1 19.7 22.6 21.7 21.0 22.9 20.6 19.6 25.8  
BE
Total value 1,950.5 1,624.8 1,832.4 1,877.6 1,896.6 1,970.8 1,933.9 1,794.1 1,847.2 2,126.5 1,909.2 1,831.1  
Daily average 88.7 81.2 87.3 93.9 86.2 93.8 87.9 78.0 92.4 92.5 86.8 96.4  
BG
Total value 39.6 34.6 38.0 31.4 34.1 39.6 42.9 40.8 35.3 40.7 34.9 35.5  
Daily average 1.8 1.7 1.8 1.6 1.5 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.6 1.9  
CY
Total value 7.6 4.8 7.0 10.2 5.1 5.8 9.0 5.4 6.0 5.7 5.3 7.3  
Daily average 0.3 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4  
DE
Total value 14,816.1 13,213.1 14,681.2 14,449.7 13,869.1 14,568.5 14,571.0 14,098.6 13,098.8 14,084.6 13,414.8 12,697.9  
Daily average 673.5 660.7 699.1 722.5 630.4 693.7 662.3 613.0 654.9 612.4 609.8 668.3  
DK
Total value 204.3 188.1 184.2 209.1 199.8 207.5 179.8 182.1 172.1 183.3 166.4 161.5  
Daily average 9.3 9.4 8.8 10.5 9.1 9.9 8.2 7.9 8.6 8.0 7.6 8.5  
EE
Total value 7.3 5.5 5.4 6.1 6.9 6.3 6.1 6.0 5.9 6.7 7.2 9.9  
Daily average 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5  
ES
Total value 1,181.9 944.5 1,307.6 1,238.9 1,263.2 1,195.7 1,378.4 1,346.2 1,253.3 1,557.1 1,652.4 1,769.2  
Daily average 53.7 47.2 62.3 61.9 57.4 56.9 62.7 58.5 62.7 67.7 75.1 93.1  
EU
Total value 1,254.6 1,119.1 1,163.5 1,130.5 1,111.4 1,132.3 1,130.9 1,093.2 1,021.0 1,133.1 1,095.2 1,184.2  
Daily average 57.0 56.0 55.4 56.5 50.5 53.9 51.4 47.5 51.0 49.3 49.8 62.3  
FI
Total value 1,028.7 1,101.7 1,089.5 1,001.7 1,085.7 1,045.3 913.7 1,020.7 900.0 956.5 911.4 838.2  
Daily average 46.8 55.1 51.9 50.1 49.4 49.8 41.5 44.4 45.0 41.6 41.4 44.1  
FR
Total value 5,426.8 4,870.7 5,385.7 5,112.8 5,287.2 5,509.4 5,444.6 4,934.8 4,917.2 5,836.6 5,560.0 5,595.2  
Daily average 246.7 243.5 256.5 255.6 240.3 262.4 247.5 214.6 245.9 253.8 252.7 294.5  
GR
Total value 85.2 75.8 69.6 66.3 70.7 73.7 81.8 66.9 77.9 97.1 77.4 95.9  
Daily average 3.9 3.8 3.3 3.3 3.2 3.5 3.7 2.9 3.9 4.2 3.5 5.0  
HR
Total value 9.5 5.5 6.8 7.2 8.9 6.5 9.9 8.2 8.3 7.9 8.4 10.7  
Daily average 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6  
IE
Total value 262.1 229.3 242.4 240.3 253.9 236.4 259.5 245.0 233.4 295.5 259.7 230.9  
Daily average 11.9 11.5 11.5 12.0 11.5 11.3 11.8 10.7 11.7 12.8 11.8 12.2  
IT
Total value 1,538.3 1,319.1 1,404.8 1,382.3 1,578.6 1,525.2 1,584.5 1,400.0 1,436.8 1,706.9 1,578.0 1,650.1  
Daily average 69.9 66.0 66.9 69.1 71.8 72.6 72.0 60.9 71.8 74.2 71.7 86.8  
LT
Total value 12.0 10.2 8.2 8.2 9.2 8.0 7.5 8.4 8.8 9.8 8.3 10.3  
Daily average 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5  
LU
Total value 2,639.0 2,210.2 2,503.4 2,546.9 2,721.8 2,794.2 3,100.4 3,051.0 2,769.9 3,227.3 2,940.1 2,453.8  
Daily average 120.0 110.5 119.2 127.3 123.7 133.1 140.9 132.7 138.5 140.3 133.6 129.1  
LV
Total value 17.0 18.6 18.5 13.7 15.9 14.8 15.3 14.9 14.6 17.4 17.3 16.7  
Daily average 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9  
MT
Total value 88.7 79.7 82.8 78.4 87.7 88.8 90.5 94.6 87.8 101.2 92.9 78.3  
Daily average 4.0 4.0 3.9 3.9 4.0 4.2 4.1 4.1 4.4 4.4 4.2 4.1  
NL
Total value 5,930.2 5,246.1 5,914.8 5,805.5 6,287.7 6,054.5 6,247.1 6,449.4 5,392.9 5,800.2 5,425.4 4,881.1  
Daily average 269.6 262.3 281.7 290.3 285.8 288.3 284.0 280.4 269.6 252.2 246.6 256.9  
PL
Total value 75.6 65.2 57.5 63.7 61.2 64.9 70.9 66.1 62.3 88.1 76.2 82.9  
Daily average 3.4 3.3 2.7 3.2 2.8 3.1 3.2 2.9 3.1 3.8 3.5 4.4  
PT
Total value 98.9 85.9 84.7 86.5 104.5 107.6 104.0 82.0 87.9 94.6 88.0 122.0  
Daily average 4.5 4.3 4.0 4.3 4.7 5.1 4.7 3.6 4.4 4.1 4.0 6.4  
RO
Total value 5.9 6.8 5.5 5.2 9.3 11.4 9.1 7.8 6.8 9.3 6.3 7.7  
Daily average 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4  
SI
Total value 21.9 19.1 22.7 20.6 21.5 21.4 22.8 20.8 20.4 22.3 21.6 23.0  
Daily average 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2  
SK
Total value 42.3 34.1 35.2 41.4 46.3 46.0 38.1 36.6 37.7 45.7 42.7 45.1  
Daily average 1.9 1.7 1.7 2.1 2.1 2.2 1.7 1.6 1.9 2.0 1.9 2.4  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.