Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payment instructions – 2017

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Volume of transactions (number of payments)
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2017 AV
TARGET
All TARGET payments
Total volume 11,400,461 14,605,822 16,773,000 13,561,451 16,393,293 15,968,891 15,059,875 14,948,411 14,841,331 16,065,339 16,423,544 15,077,289  
Daily average 518,203 730,291 729,261 753,414 745,150 725,859 717,137 649,931 706,730 730,243 746,525 793,542  
RTGS related payments
Total volume 7,169,080 7,031,940 8,194,575 6,932,936 7,953,581 7,882,445 7,661,882 7,369,323 7,176,964 7,351,103 7,347,536 7,205,579  
Daily average 325,867 351,597 356,286 385,163 361,526 358,293 364,852 320,405 341,760 334,141 333,979 379,241  
TARGET2 transactions on Dedicated Cash Accounts (DCA)
Total volume 4,231,381 7,573,882 8,578,425 6,628,515 8,439,712 8,086,446 7,397,993 7,579,088 7,664,367 8,714,236 9,076,008 7,871,710  
Daily average 192,336 378,694 372,975 368,251 383,623 367,566 352,285 329,526 364,970 396,102 412,546 414,301  
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total volume 4,248,912 4,111,975 4,855,023 4,071,238 4,665,848 4,590,866 4,436,262 4,305,975 4,267,948 4,580,702 4,524,004 4,403,501  
Daily average 193,132 205,599 211,088 226,180 212,084 208,676 211,251 187,216 203,236 208,214 205,637 231,763  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.