Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payments – 2016

Payments processed on DCA accounts sent per country participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 AV
AT
Total value                 0.0   0.0    
Daily average                 0.0   0.0    
BE
Total value     80.1 389.6 394.6 360.0 366.4 389.0 448.5 428.7 437.5 444.7  
Daily average     3.8 18.6 17.9 16.4 17.4 16.9 20.4 20.4 19.9 21.2  
BG
Total value                          
Daily average                          
CY
Total value                          
Daily average                          
DE
Total value 63.5 79.4 111.7 100.4 73.7 73.7 65.1 55.4 138.8 157.6 221.0 241.0  
Daily average 3.2 3.8 5.3 4.8 3.4 3.4 3.1 2.4 6.3 7.5 10.0 11.5  
DK
Total value                 0.3 1.8 1.3 0.6  
Daily average                 0.0 0.1 0.1 0.0  
EE
Total value                          
Daily average                          
ES
Total value 1.3 0.2 1.5 6.6 2.7 1.7 1.0 0.5 0.6 0.5 0.8 0.2  
Daily average 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
EU
Total value 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
FI
Total value                 0.5 1.2 1.2 1.7  
Daily average                 0.0 0.1 0.1 0.1  
FR
Total value 1,296.5 1,544.1 1,897.1 2,116.8 2,098.0 1,932.1 1,716.4 1,579.7 4,212.0 5,289.4 5,714.2 5,505.2  
Daily average 64.8 73.5 90.3 100.8 95.4 87.8 81.7 68.7 191.5 251.9 259.7 262.2  
GR
Total value 86.6 131.9 127.3 85.4 153.8 165.2 159.7 138.7 188.7 139.9 135.4 153.4  
Daily average 4.3 6.3 6.1 4.1 7.0 7.5 7.6 6.0 8.6 6.7 6.2 7.3  
HR
Total value                          
Daily average                          
IE
Total value                          
Daily average                          
IT
Total value 2,771.5 2,843.6 3,156.9 3,204.4 3,314.3 3,120.2 2,860.0 2,796.8 2,920.2 2,985.1 3,013.2 2,903.0  
Daily average 138.6 135.4 150.3 152.6 150.6 141.8 136.2 121.6 132.7 142.1 137.0 138.2  
LT
Total value                          
Daily average                          
LU
Total value     0.6 3.1 2.2 4.3 1.9 1.9 4.5 2.8 4.7 5.1  
Daily average     0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2  
LV
Total value                          
Daily average                          
MT
Total value 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1  
Daily average 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
NL
Total value 7.1 7.4 8.5 10.7 11.2 10.5 7.7 10.7 50.2 65.7 67.8 63.9  
Daily average 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 2.3 3.1 3.1 3.0  
PL
Total value                          
Daily average                          
PT
Total value     2.2 11.1 13.2 11.2 11.5 6.0 12.5 12.8 14.2 9.5  
Daily average     0.1 0.5 0.6 0.5 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6 0.5  
RO
Total value                          
Daily average                          
SI
Total value                          
Daily average                          
SK
Total value                          
Daily average                          

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.