Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payments – 2016

TARGET2 transactions on RTGS accounts sent per country participating in or connected to TARGET: Volume of transactions (number of payments)
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 AV
AT
Total volume 96,796 108,331 116,392 117,957 113,425 120,622 116,794 116,082 121,632 130,913 125,766 138,668  
Daily average 4,840 5,159 5,542 5,617 5,156 5,483 5,562 5,047 5,529 6,234 5,717 6,603  
BE
Total volume 176,819 178,021 188,416 191,853 195,842 213,571 188,640 196,435 203,797 181,421 184,919 198,018  
Daily average 8,841 8,477 8,972 9,136 8,902 9,708 8,983 8,541 9,264 8,639 8,405 9,429  
BG
Total volume 16,844 18,694 19,201 19,001 17,973 20,569 19,869 19,721 18,622 19,378 20,581 20,807  
Daily average 842 890 914 905 817 935 946 857 846 923 936 991  
CY
Total volume 9,562 11,362 11,476 13,006 13,052 14,878 14,680 13,383 14,618 13,705 16,227 16,491  
Daily average 478 541 546 619 593 676 699 582 664 653 738 785  
DE
Total volume 3,348,309 3,534,838 3,725,096 3,627,470 3,615,995 3,850,097 3,602,552 3,681,249 3,694,244 3,555,825 3,669,400 3,762,564  
Daily average 167,415 168,326 177,386 172,737 164,363 175,004 171,550 160,054 167,920 169,325 166,791 179,170  
DK
Total volume 11,485 12,307 13,109 13,742 13,291 13,682 12,729 12,716 12,838 12,616 13,186 13,347  
Daily average 574 586 624 654 604 622 606 553 584 601 599 636  
EE
Total volume 58,035 50,525 78,582 78,905 84,258 83,893 72,584 75,862 81,646 76,678 80,930 90,636  
Daily average 2,902 2,406 3,742 3,757 3,830 3,813 3,456 3,298 3,711 3,651 3,679 4,316  
ES
Total volume 545,911 589,948 603,811 599,988 984,358 1,032,480 972,754 845,628 905,806 928,230 964,337 972,537  
Daily average 27,296 28,093 28,753 28,571 44,744 46,931 46,322 36,766 41,173 44,201 43,834 46,311  
EU
Total volume 13,881 14,520 14,752 14,793 15,123 15,485 14,584 16,101 15,476 14,461 15,456 14,749  
Daily average 694 691 702 704 687 704 694 700 703 689 703 702  
FI
Total volume 32,532 34,652 34,009 33,513 32,100 34,631 30,841 32,308 43,618 32,690 34,095 37,672  
Daily average 1,627 1,650 1,619 1,596 1,459 1,574 1,469 1,405 1,983 1,557 1,550 1,794  
FR
Total volume 621,829 648,983 679,084 645,422 654,136 712,830 667,430 607,488 660,841 655,008 653,878 735,208  
Daily average 31,091 30,904 32,337 30,734 29,733 32,401 31,782 26,413 30,038 31,191 29,722 35,010  
GR
Total volume 49,955 59,545 62,108 62,716 62,551 69,673 61,764 54,324 59,392 55,643 57,484 61,291  
Daily average 2,498 2,835 2,958 2,986 2,843 3,167 2,941 2,362 2,700 2,650 2,613 2,919  
HR
Total volume   1,485 1,752 1,729 2,553 7,360 8,050 7,093 7,283 6,912 7,014 7,220  
Daily average   71 83 82 116 335 383 308 331 329 319 344  
IE
Total volume 67,661 72,459 73,897 72,218 70,375 72,386 70,458 71,986 72,850 67,677 74,941 72,824  
Daily average 3,383 3,450 3,519 3,439 3,199 3,290 3,355 3,130 3,311 3,223 3,406 3,468  
IT
Total volume 597,224 655,108 694,895 653,470 711,919 705,262 688,332 601,663 682,700 679,939 679,545 729,361  
Daily average 29,861 31,196 33,090 31,118 32,360 32,057 32,778 26,159 31,032 32,378 30,888 34,731  
LT
Total volume 4,301 4,584 4,802 4,589 4,816 5,269 4,830 5,000 5,314 5,139 5,557 5,540  
Daily average 215 218 229 219 219 240 230 217 242 245 253 264  
LU
Total volume 130,341 125,336 126,483 130,205 131,353 139,200 138,430 117,965 109,474 119,502 118,835 123,229  
Daily average 6,517 5,968 6,023 6,200 5,971 6,327 6,592 5,129 4,976 5,691 5,402 5,868  
LV
Total volume 21,927 27,248 38,691 33,495 30,594 46,217 38,876 35,780 43,492 36,335 34,653 41,901  
Daily average 1,096 1,298 1,842 1,595 1,391 2,101 1,851 1,556 1,977 1,730 1,575 1,995  
MT
Total volume 8,427 8,940 8,972 6,857 7,680 8,318 7,339 7,045 6,987 6,779 7,534 7,518  
Daily average 421 426 427 327 349 378 349 306 318 323 342 358  
NL
Total volume 430,435 463,082 472,993 462,720 484,657 500,351 463,292 462,507 467,172 461,004 461,112 469,833  
Daily average 21,522 22,052 22,523 22,034 22,030 22,743 22,062 20,109 21,235 21,953 20,960 22,373  
PL
Total volume 58,062 61,124 66,566 67,182 64,751 70,939 66,579 66,796 68,341 64,877 88,284 78,430  
Daily average 2,903 2,911 3,170 3,199 2,943 3,225 3,170 2,904 3,106 3,089 4,013 3,735  
PT
Total volume 87,694 94,777 93,399 75,179 78,496 82,105 82,218 86,216 85,474 80,457 85,226 93,838  
Daily average 4,385 4,513 4,448 3,580 3,568 3,732 3,915 3,749 3,885 3,831 3,874 4,468  
RO
Total volume 22,393 26,668 30,115 29,620 28,232 29,566 29,632 28,828 29,536 27,343 49,151 50,542  
Daily average 1,120 1,270 1,434 1,410 1,283 1,344 1,411 1,253 1,343 1,302 2,234 2,407  
SI
Total volume 50,128 53,270 58,024 55,552 56,092 56,739 52,096 51,644 54,128 52,820 77,196 64,315  
Daily average 2,506 2,537 2,763 2,645 2,550 2,579 2,481 2,245 2,460 2,515 3,509 3,063  
SK
Total volume 17,639 19,876 21,174 20,779 22,326 21,986 19,969 21,051 21,179 21,051 21,692 21,722  
Daily average 882 946 1,008 989 1,015 999 951 915 963 1,002 986 1,034  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.
Please note, in June 2015 T2S went live. The transactions on DCA are reported separately.