Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payments – 2014

sent per country participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014 AV
AT
Total value 543.0 504.4 567.2 574.2 623.0 636.9 681.7 579.5 635.6 720.4 558.5 646.8  
Daily average 24.7 25.2 27.0 28.7 29.7 30.3 29.6 27.6 28.9 31.3 27.9 30.8 28.5
BE
Total value 1,972.1 1,756.4 1,857.5 1,848.0 2,024.0 1,906.4 1,968.1 1,672.2 1,813.0 1,896.1 1,587.9 1,696.5  
Daily average 89.6 87.8 88.5 92.4 96.4 90.8 85.6 79.6 82.4 82.4 79.4 80.8 86.3
BG
Total value 33.8 26.1 33.1 29.2 26.6 28.5 26.6 19.8 21.3 29.0 24.9 28.7  
Daily average 1.5 1.3 1.6 1.5 1.3 1.4 1.2 0.9 1.0 1.3 1.2 1.4 1.3
CY
Total value 9.7 7.4 8.3 8.2 10.2 12.6 17.9 14.8 15.5 7.4 8.1 10.8  
Daily average 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7 0.7 0.3 0.4 0.5 0.5
DE
Total value 14,014.9 12,123.4 13,036.1 13,272.2 13,718.5 13,415.9 13,623.0 11,086.8 13,358.6 13,554.1 11,959.0 13,745.0  
Daily average 637.0 606.2 620.8 663.6 653.3 638.9 592.3 527.9 607.2 589.3 598.0 654.5 615.3
DK
Total value 316.2 258.8 251.2 241.8 231.6 235.3 246.0 243.9 248.4 220.0 200.8 212.9  
Daily average 14.4 12.9 12.0 12.1 11.0 11.2 10.7 11.6 11.3 9.6 10.0 10.1 11.4
EE
Total value 25.4 18.2 19.6 20.6 20.5 19.6 24.9 20.3 20.7 20.3 16.1 20.1  
Daily average 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 1.0 1.0
ES
Total value 5,572.1 4,975.6 5,304.4 5,305.5 5,191.2 5,293.2 5,807.1 4,543.1 5,080.2 5,898.7 4,542.7 4,797.0  
Daily average 253.3 248.8 252.6 265.3 247.2 252.1 252.5 216.3 230.9 256.5 227.1 228.4 244.4
EU
Total value 813.0 743.2 833.6 806.0 837.6 866.0 909.7 748.4 840.8 893.8 755.6 929.5  
Daily average 37.0 37.2 39.7 40.3 39.9 41.2 39.6 35.6 38.2 38.9 37.8 44.3 39.1
FI
Total value 829.1 730.3 731.5 745.4 828.1 830.4 920.9 879.8 1,000.4 977.2 744.6 828.0  
Daily average 37.7 36.5 34.8 37.3 39.4 39.5 40.0 41.9 45.5 42.5 37.2 39.4 39.4
FR
Total value 7,748.6 6,648.4 7,389.3 7,590.0 7,712.8 7,682.1 7,701.3 6,048.2 7,454.0 7,568.4 6,205.7 7,028.6  
Daily average 352.2 332.4 351.9 379.5 367.3 365.8 334.8 288.0 338.8 329.1 310.3 334.7 340.3
GR
Total value 615.7 571.1 573.0 739.6 624.6 504.6 572.2 468.1 453.5 502.0 407.4 568.1  
Daily average 28.0 28.6 27.3 37.0 29.7 24.0 24.9 22.3 20.6 21.8 20.4 27.1 25.9
IE
Total value 349.0 290.2 333.3 331.8 385.0 343.5 376.7 274.8 301.5 297.4 271.8 346.1  
Daily average 15.9 14.5 15.9 16.6 18.3 16.4 16.4 13.1 13.7 12.9 13.6 16.5 15.3
IT
Total value 3,578.8 3,302.0 3,606.7 3,664.1 3,754.1 3,894.8 3,725.9 2,877.1 3,210.3 3,491.8 2,789.4 3,522.9  
Daily average 162.7 165.1 171.7 183.2 178.8 185.5 162.0 137.0 145.9 151.8 139.5 167.8 162.4
LT
Total value 6.4 6.8 7.6 8.1 8.4 9.1 4.2 4.9 5.2 3.6 3.6 5.8  
Daily average 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
LU
Total value 1,527.9 1,364.6 1,377.4 1,418.5 1,497.6 1,495.0 1,461.2 1,263.2 1,396.9 1,625.2 1,435.8 1,410.4  
Daily average 69.4 68.2 65.6 70.9 71.3 71.2 63.5 60.2 63.5 70.7 71.8 67.2 67.7
LV
Total value 36.0 27.9 31.7 35.8 30.6 28.3 25.3 23.1 23.1 25.2 24.2 30.9  
Daily average 1.6 1.4 1.5 1.8 1.5 1.3 1.1 1.1 1.0 1.1 1.2 1.5 1.3
MT
Total value 10.7 10.1 10.1 12.2 10.0 7.8 4.7 4.2 4.9 4.4 4.0 4.2  
Daily average 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
NL
Total value 5,597.7 4,800.3 5,021.4 4,979.3 4,994.2 5,112.9 5,329.4 4,679.0 4,895.1 4,924.8 4,180.1 4,673.8  
Daily average 254.4 240.0 239.1 249.0 237.8 243.5 231.7 222.8 222.5 214.1 209.0 222.6 232.1
PL
Total value 33.1 24.3 31.9 32.2 35.0 31.8 38.5 36.1 37.0 36.4 33.3 41.2  
Daily average 1.5 1.2 1.5 1.6 1.7 1.5 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 2.0 1.6
PT
Total value 228.5 215.0 229.3 251.5 237.3 237.4 271.4 237.8 217.1 226.2 189.5 250.5  
Daily average 10.4 10.7 10.9 12.6 11.3 11.3 11.8 11.3 9.9 9.8 9.5 11.9 10.9
RO
Total value 10.1 8.9 7.4 9.1 8.2 6.8 6.9 6.3 6.8 8.8 7.0 8.3  
Daily average 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
SI
Total value 46.8 42.9 45.2 71.4 50.1 42.7 62.2 50.9 107.7 58.1 49.4 56.6  
Daily average 2.1 2.1 2.2 3.6 2.4 2.0 2.7 2.4 4.9 2.5 2.5 2.7 2.7
SK
Total value 66.5 46.1 47.9 61.7 63.3 54.8 49.4 48.8 52.5 60.1 52.5 63.8  
Daily average 3.0 2.3 2.3 3.1 3.0 2.6 2.1 2.3 2.4 2.6 2.6 3.0 2.6

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.