Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payment instructions – 2014

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Volume of transactions (number of payments)
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014 AV
TARGET
TARGET payments
Total volume 7,872,521 7,282,724 7,684,397 7,625,421 7,535,521 7,515,320 8,126,222 6,655,826 7,423,381 7,910,306 6,887,254 7,818,143  
Daily average 357,842 364,136 365,924 381,271 358,834 357,872 353,314 316,944 337,426 343,926 344,363 372,293 354,263
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total volume 4,941,471 4,617,433 4,932,699 4,907,245 4,868,239 4,856,945 5,184,123 4,237,376 4,825,181 5,007,546 4,357,581 4,964,439  
Daily average 224,612 230,872 234,890 245,362 231,821 231,283 225,397 201,780 219,326 217,719 217,879 236,402 226,276

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. A further improvement to this reporting methodology was implemented from January 2013. This should be considered when comparing data from before and after the implementation dates.