Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payments – 2011

sent per country participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 AV
AT
Total value 584.5 517.0 601.8 505.4 616.2 571.4 568.8 548.3 539.5 548.3 647.1 690.6  
Daily average 27.8 25.9 26.2 26.6 28.0 26.0 27.1 23.8 24.5 26.1 29.4 32.9 27.0
BE
Total value 2,167.4 1,946.9 2,205.0 1,909.7 2,188.5 2,124.4 2,122.7 2,377.9 2,582.1 2,509.0 2,459.2 2,613.8  
Daily average 103.2 97.3 95.9 100.5 99.5 96.6 101.1 103.4 117.4 119.5 111.8 124.5 105.9
BG
Total value 22.6 22.1 22.5 26.1 20.9 26.2 24.5 27.6 21.8 22.9 22.3 26.6  
Daily average 1.1 1.1 1.0 1.4 1.0 1.2 1.2 1.2 1.0 1.1 1.0 1.3 1.1
CY
Total value 33.2 33.5 35.8 22.4 31.4 27.8 26.4 30.2 40.3 44.0 50.9 52.8  
Daily average 1.6 1.7 1.6 1.2 1.4 1.3 1.3 1.3 1.8 2.1 2.3 2.5 1.7
DE
Total value 17,945.3 15,895.4 18,052.6 15,657.3 17,006.6 17,113.8 16,246.0 17,613.2 17,958.7 17,441.6 19,380.4 19,948.6  
Daily average 854.5 794.8 784.9 824.1 773.0 777.9 773.6 765.8 816.3 830.6 880.9 949.9 818.1
DK
Total value 362.5 263.8 287.1 237.5 248.8 269.0 284.3 263.8 277.5 294.4 269.5 273.6  
Daily average 17.3 13.2 12.5 12.5 11.3 12.2 13.5 11.5 12.6 14.0 12.3 13.0 13.0
EE
Total value 24.6 21.7 27.8 19.1 23.3 25.0 25.6 28.7 29.2 24.8 27.5 26.3  
Daily average 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2
ES
Total value 7,537.6 7,830.4 8,332.5 6,802.0 7,833.5 7,781.7 7,816.3 8,785.2 7,951.3 8,551.8 8,074.9 7,093.6  
Daily average 358.9 391.5 362.3 358.0 356.1 353.7 372.2 382.0 361.4 407.2 367.0 337.8 367.3
EU
Total value 757.1 717.8 790.6 686.4 753.7 701.0 714.4 845.1 870.0 809.2 867.6 845.7  
Daily average 36.1 35.9 34.4 36.1 34.3 31.9 34.0 36.7 39.5 38.5 39.4 40.3 36.4
FI
Total value 800.5 757.7 829.3 675.1 733.2 732.1 727.5 1,068.3 1,217.0 1,340.5 1,449.7 1,770.3  
Daily average 38.1 37.9 36.1 35.5 33.3 33.3 34.6 46.4 55.3 63.8 65.9 84.3 47.1
FR
Total value 7,719.2 7,169.0 8,563.2 7,396.1 8,619.2 8,430.5 8,122.4 8,705.2 9,324.3 9,302.6 9,462.2 9,486.5  
Daily average 367.6 358.5 372.3 389.3 391.8 383.2 386.8 378.5 423.8 443.0 430.1 451.7 398.1
GR
Total value 545.2 493.4 590.4 463.1 493.4 639.0 605.7 578.6 504.0 319.1 325.0 442.6  
Daily average 26.0 24.7 25.7 24.4 22.4 29.0 28.8 25.2 22.9 15.2 14.8 21.1 23.3
IE
Total value 555.3 647.3 610.0 421.3 369.2 333.4 398.3 367.4 422.4 357.3 405.1 396.6  
Daily average 26.4 32.4 26.5 22.2 16.8 15.2 19.0 16.0 19.2 17.0 18.4 18.9 20.6
IT
Total value 2,852.9 2,805.3 3,101.6 2,550.4 2,773.8 2,845.8 2,753.9 2,731.4 2,727.1 2,483.3 2,484.9 2,941.3  
Daily average 135.9 140.3 134.9 134.2 126.1 129.4 131.1 118.8 124.0 118.3 113.0 140.1 128.6
LT
Total value 9.1 7.9 8.5 7.3 9.7 10.2 11.2 12.0 12.0 9.9 12.3 13.1  
Daily average 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5
LU
Total value 912.2 928.3 1,076.4 973.1 1,122.6 1,164.2 1,132.8 1,320.1 1,372.8 1,383.5 1,606.5 1,718.8  
Daily average 43.4 46.4 46.8 51.2 51.0 52.9 53.9 57.4 62.4 65.9 73.0 81.8 57.2
LV
Total value 18.8 17.5 19.4 17.4 18.6 20.8 17.5 18.9 18.6 19.4 20.7 20.1  
Daily average 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 0.9
MT
Total value 3.6 2.3 1.8 1.5 2.0 3.4 3.8 16.7 17.4 17.3 18.4 20.4  
Daily average 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 0.4
NL
Total value 5,584.1 5,053.4 5,530.9 5,025.4 5,825.7 5,508.5 5,538.1 6,850.9 7,753.7 8,068.1 8,830.7 9,634.7  
Daily average 265.9 252.7 240.5 264.5 264.8 250.4 263.7 297.9 352.4 384.2 401.4 458.8 308.2
PL
Total value 17.5 19.3 20.2 17.3 18.3 24.0 27.3 35.6 32.1 28.0 28.2 31.1  
Daily average 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 1.1 1.3 1.5 1.5 1.3 1.3 1.5 1.2
PT
Total value 466.3 458.1 501.9 455.9 533.5 591.0 452.3 515.7 463.7 414.3 370.3 446.5  
Daily average 22.2 22.9 21.8 24.0 24.2 26.9 21.5 22.4 21.1 19.7 16.8 21.3 22.1
RO
Total value             4.9 9.5 11.5 8.4 7.9 7.7  
Daily average             0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2
SI
Total value 51.7 39.7 61.4 54.1 40.3 40.8 41.3 44.4 44.9 46.2 56.2 73.4  
Daily average 2.5 2.0 2.7 2.8 1.8 1.9 2.0 1.9 2.0 2.2 2.6 3.5 2.3
SK
Total value 61.9 62.6 56.1 51.1 52.7 61.6 58.9 59.1 58.2 54.3 55.2 75.3  
Daily average 2.9 3.1 2.4 2.7 2.4 2.8 2.8 2.6 2.6 2.6 2.5 3.6 2.8

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. This should be considered when comparing data from before and after the implementation date.