Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payment instructions – 2009

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Value of transactions (EUR billions)
2009 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2009 AV
TARGET
TARGET payments
Total value 49,467.9 44,557.6 48,735.7 46,150.0 43,628.8 48,428.9 49,030.5 40,330.8 42,899.1 44,935.7 43,981.1 49,025.4  
Daily average 2,355.6 2,227.9 2,215.3 2,307.5 2,181.4 2,201.3 2,131.8 1,920.5 1,950.0 2,042.5 2,094.3 2,228.4  
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total value 6,115.6 5,445.7 6,139.8 5,518.9 5,230.9 5,754.1 5,630.2 4,757.4 5,195.4 5,115.5 4,869.8 5,430.9  
Daily average 291.2 272.3 279.1 275.9 261.5 261.5 244.8 226.5 236.2 232.5 231.9 246.9  

Please note, from January 2009 the ESCB has implemented a new collection and reporting methodology for TARGET2 data to improve quality. This should be considered when comparing data from before and after the implementation date.