Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Payment instructions – 2007

processed by TARGET and other selected interbank funds transfer systems: Value of transactions (EUR billions)
2007 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2007 AV
TARGET
All TARGET payments
Total value 48,276.6 44,034.6 51,287.4 45,664.7 52,551.0 51,926.4 52,457.5 54,530.7 51,316.3 58,202.7 55,452.0 51,031.5  
Daily average 2,194.4 2,201.7 2,331.2 2,403.4 2,388.7 2,472.7 2,384.4 2,370.9 2,565.8 2,530.6 2,520.5 2,685.9 2,419
Inter-Member State TARGET payments
Total value 16,917.7 15,105.0 17,799.7 16,451.7 18,765.2 19,019.9 18,871.2 19,991.5 19,615.5 22,109.1 19,552 17,121  
Daily average 769.0 755.3 809.1 865.9 853.0 905.7 898.6 869.2 980.8 961.3 888.7 901.1 868
Intra-Member State TARGET payments
Total value 31,358.9 28,929.6 33,487.7 29,213.0 33,785.8 32,906.5 33,586.3 34,539.2 31,700.8 36,093.6 35,900 33,911  
Daily average 1,425.4 1,446.5 1,522.2 1,537.5 1,535.7 1,567.0 1,526.7 1,501.7 1,585.0 1,569.3 1,631.8 1,784.8 1,551
Other systems
EURO 1 (EBA)
Total value 4,551.7 4,082.1 4,846.3 4,211.5 4,707.9 4,956.5 4,967.8 5,207.9 4,936.5 5,573.1 5,180.7 5,011.7  
Daily average 206.9 204.1 220.3 221.7 214.0 236.0 225.8 226.4 246.8 242.3 235.5 263.8 228
Paris Net Settlement (PNS)
Total value 1,399.2 1,127.4 1,356.3 1,352.7 1,553.9 1,552.3 1,657.4 1,521.5 1,392.1 1,520.5 1,253.6 578.1  
Daily average 63.6 56.4 61.7 71.2 70.6 73.9 75.3 66.2 69.6 66.1 57.0 30.4 64
Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit-järjestelmä (POPS)
Total value 45.9 43.4 38.9 37.3 39.9 38.0 39.9 37.8 33.0 43.7 34.9 35.0  
Daily average 2.1 2.2 1.8 2.0 1.8 1.8 1.8 1.6 1.7 1.9 1.6 1.8 2