Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Cross-border payments – 2004

sent by each RTGS system participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2004 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2004 AV
ARTIS (AT)
Total value 257.0 224.5 284.8 245.3 222.5 235.1 238.5 214.9 239.0 235.2 249.9 271.4 243.2
Daily average 12.2 11.2 12.4 12.3 10.6 10.7 10.8 9.8 10.9 11.2 11.4 11.8 11.3
ELLIPS (BE)
Total value 914.7 836.5 1,127.0 947.6 918.0 967.0 933.3 866.2 951.6 945.2 884.3 1,077.1 947.4
Daily average 43.6 41.8 49.0 47.4 43.7 44.0 42.4 39.4 43.3 45.0 40.2 46.8 43.9
RTGSplus (DE)
Total value 3,121.3 2,716.0 3,460.8 3,013.7 3,031.7 3,225.7 3,083.4 2,835.0 3,006.3 3,009.6 3,190.7 3,389.7 3,090.3
Daily average 148.6 135.8 150.5 150.7 144.4 146.6 140.2 128.9 136.7 143.3 145.0 147.4 143.2
KRONOS (DK)
Total value 280.0 271.9 292.9 250.0 236.1 223.0 252.9 273.7 302.5 269.7 268.8 328.8 270.9
Daily average 13.3 13.6 12.7 12.5 11.2 10.1 11.5 12.4 13.8 12.8 12.2 14.3 12.5
SLBE (ES)
Total value 438.2 436.0 560.8 470.4 498.7 503.9 522.2 467.9 477.4 488.4 498.1 483.2 487.1
Daily average 20.9 21.8 24.4 23.5 23.7 22.9 23.7 21.3 21.7 23.3 22.6 21.0 22.6
EPM (ECB)
Total value 335.5 332.6 385.3 320.7 360.8 360.3 331.7 345.8 337.5 317.0 331.6 356.3 342.9
Daily average 16.0 16.6 16.8 16.0 17.2 16.4 15.1 15.7 15.3 15.1 15.1 15.5 15.9
BOF-RTGS (FI)
Total value 145.5 123.0 157.4 153.6 120.4 128.0 121.7 113.9 123.3 123.8 140.9 150.1 133.5
Daily average 6.9 6.2 6.8 7.7 5.7 5.8 5.5 5.2 5.6 5.9 6.4 6.5 6.2
TBF (FR)
Total value 1,663.1 1,440.9 1,892.1 1,706.3 1,622.2 1,902.9 1,672.1 1,550.0 1,755.8 1,767.3 1,884.0 2,038.6 1,741.3
Daily average 79.2 72.0 82.3 85.3 77.2 86.5 76.0 70.5 79.8 84.2 85.6 88.6 80.7
CHAPS Euro (GB)
Total value 2,161.6 2,021.2 2,453.4 2,066.5 2,055.7 2,246.7 2,247.7 2,021.3 2,136.7 2,105.3 2,294.0 2,407.1 2,184.8
Daily average 102.9 101.1 106.7 103.3 97.9 102.1 102.2 91.9 97.1 100.3 104.3 104.7 101.2
HERMES (GR)
Total value 147.5 138.7 178.1 166.4 178.1 182.3 173.0 176.2 174.0 163.0 159.7 184.4 168.5
Daily average 7.0 6.9 7.7 8.3 8.5 8.3 7.9 8.0 7.9 7.8 7.3 8.0 7.8
IRIS (IE)
Total value 186.2 196.3 232.8 215.4 194.2 211.0 228.9 190.9 201.2 201.5 217.1 238.9 209.5
Daily average 8.9 9.8 10.1 10.8 9.2 9.6 10.4 8.7 9.1 9.6 9.9 10.4 9.7
BI-REL (IT)
Total value 648.2 619.6 768.9 641.3 678.1 759.3 663.2 661.0 680.5 691.0 699.9 831.4 695.2
Daily average 30.9 31.0 33.4 32.1 32.3 34.5 30.1 30.0 30.9 32.9 31.8 36.1 32.2
LIPS-Gross (LU)
Total value 280.5 235.9 292.8 281.6 255.2 262.7 260.7 265.0 281.0 234.7 286.6 304.5 270.1
Daily average 13.4 11.8 12.7 14.1 12.2 11.9 11.9 12.0 12.8 11.2 13.0 13.2 12.5
TOP (NL)
Total value 969.8 922.7 1,204.7 1,035.4 987.1 1,067.1 1,037.4 1,020.1 1,086.9 1,123.0 1,151.2 1,273.4 1,073.2
Daily average 46.2 46.1 52.4 51.8 47.0 48.5 47.2 46.4 49.4 53.5 52.3 55.4 49.7
SPGT (PT)
Total value 282.4 161.0 202.1 184.5 125.4 171.0 185.0 167.2 151.6 141.9 164.3 183.5 176.7
Daily average 13.4 8.1 8.8 9.2 6.0 7.8 8.4 7.6 6.9 6.8 7.5 8.0 8.2
Euro RIX (SE)
Total value 156.9 139.1 188.8 147.9 128.1 140.9 113.3 117.7 120.5 132.1 156.8 181.1 143.6
Daily average 7.5 7.0 8.2 7.4 6.1 6.4 5.2 5.4 5.5 6.3 7.1 7.9 6.7