Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Domestic payments – 2003

in each RTGS system participating in or connected to TARGET: Volume of transactions (number of payments)
2003 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2003 AV
ARTIS (AT)
Total volume 152,189 133,376 145,122 150,381 150,277 148,825 174,961 148,150 164,123 172,405 171,537 169,652 156,750
Daily average 6,918 6,669 6,911 7,519 7,156 7,087 7,607 7,055 7,460 7,496 8,577 8,079 7,376
ELLIPS (BE)
Total volume 63,674 60,288 64,255 69,500 73,842 77,277 79,663 61,237 64,065 72,621 65,622 74,026 68,839
Daily average 2,894 3,014 3,060 3,475 3,516 3,680 3,464 2,916 2,912 3,157 3,281 3,525 3,239
RTGSplus (DE)
Total volume 2,289,790 2,150,853 2,348,038 2,348,010 2,340,247 2,329,318 2,556,026 2,190,656 2,383,357 2,484,810 2,217,057 2,556,819 2,349,582
Daily average 104,081 107,543 111,811 117,401 111,440 110,920 111,132 104,317 108,334 108,035 110,853 121,753 110,569
KRONOS (DK)
Total volume 826 732 929 885 800 860 909 723 860 864 699 924 834
Daily average 38 37 44 44 38 41 40 34 39 38 35 44 39
SLBE (ES)
Total volume 236,222 219,752 236,325 221,481 225,272 236,465 257,589 186,923 223,769 247,940 215,477 242,351 229,131
Daily average 10,737 10,988 11,254 11,074 10,727 11,260 11,200 8,901 10,171 10,780 10,774 11,541 10,783
BOF-RTGS (FI)
Total volume 11,712 11,243 12,278 11,516 10,742 10,822 11,371 10,189 11,207 12,456 11,244 11,948 11,394
Daily average 532 562 585 576 512 515 494 485 509 542 562 569 536
TBF (FR)
Total volume 176,193 163,069 176,894 180,793 170,040 185,646 189,634 154,701 181,663 192,380 163,554 194,292 177,405
Daily average 8,009 8,153 8,424 9,040 8,097 8,840 8,245 7,367 8,257 8,364 8,178 9,252 8,348
CHAPS Euro (GB)
Total volume 109,733 103,299 115,790 112,732 115,710 121,257 127,851 107,791 120,044 125,513 109,021 118,766 115,626
Daily average 4,988 5,165 5,514 5,637 5,510 5,774 5,559 5,133 5,457 5,457 5,451 5,656 5,441
HERMES (GR)
Total volume 80,531 71,334 73,007 77,720 80,133 80,658 90,451 69,942 85,033 91,646 84,372 99,665 82,041
Daily average 3,661 3,567 3,477 3,533 3,816 3,841 3,933 3,331 3,865 3,985 4,219 4,746 3,861
IRIS (IE)
Total volume 28,392 27,443 34,730 37,748 38,817 37,925 45,206 38,509 41,971 46,539 43,034 49,168 39,124
Daily average 1,291 1,372 1,654 1,887 1,848 1,806 1,965 1,834 1,908 2,023 2,152 2,341 1,841
BI-REL (IT)
Total volume 580,598 592,325 651,121 640,925 666,819 645,147 701,609 518,866 626,279 706,802 636,535 737,031 642,005
Daily average 26,391 29,616 31,006 32,046 31,753 30,721 30,505 24,708 28,467 30,731 31,827 35,097 30,212
LIPS-Gross (LU)
Total volume 8,916 8,805 8,919 8,904 8,788 7,880 9,533 6,295 6,709 7,313 6,486 7,977 8,044
Daily average 405 440 425 445 418 375 414 300 305 318 324 380 379
TOP (NL)
Total volume 321,876 308,551 357,524 328,433 349,733 347,937 365,105 314,406 353,523 365,375 321,744 354,372 340,715
Daily average 14,631 15,428 17,025 16,422 16,654 16,568 15,874 14,972 16,069 15,886 16,087 16,875 16,034
SPGT (PT)
Total volume 61,710 54,032 50,610 51,762 55,258 56,024 62,223 51,285 55,184 58,477 60,036 69,888 57,207
Daily average 2,805 2,702 2,410 2,588 2,631 2,668 2,705 2,442 2,508 2,542 3,002 3,328 2,692
Euro RIX (SE)
Total volume 900 983 1,157 1,088 936 704 797 694 766 842 876 837 882
Daily average 41 49 55 54 45 34 35 33 35 37 44 40 41