Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Domestic payments – 2001

in each RTGS system participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2001 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2001 AV
( 1 ) November: figures for 1 and 2 November 2001. ( 2 ) November: figures from 5 November 2001 (start of operation of the system). In November EUR 2,618.1 billion and in December EUR 2,462.8 billion out of the sum total are related to liquidity transfers between the home accounts of the participants at the Bundesbank and their RTGSplus accounts.This kind of transactions did not exist in the ELS system. However, they may also be included in the statistics of other countries included in this table. The ECB is examining ways of increasing the comparability of the payment statistics reported by the different NCBs and the ECB.
ELLIPS (BE)
Total value 314.7 258.8 302.7 345.1 329.4 353.2 323.2 348.8 370.5 437.3 405.5 338.5  
Daily average 14.3 12.9 13.8 18.2 15.0 16.8 14.7 15.2 18.5 19.0 18.4 18.8 16.3
ELS (DE) ( 1 )
Total value 2,362.3 1,898.5 2,185.6 1,990.2 1,987.1 2,128.3 2,139.5 1,983.6 2,079.9 2,216.3 173.6 -  
Daily average 107.4 94.9 99.3 104.7 90.3 101.3 97.3 86.2 104.0 96.4 86.8 - 97.9
RTGSplus (DE) ( 2 )
Total value - - - - - - - - - - 7,399.1 6,903  
Daily average - - - - - - - - - - 370.0 383.5 376.4
SLBE (ES)
Total value 3,141.4 3,039.5 4,251.0 3,739.5 4,559.6 4,459.5 4,182.7 4,095.1 3,592.0 4,243.3 5,045.6 3,906.3  
Daily average 142.8 152.0 193.2 187.0 207.3 212.4 190.1 178.0 179.6 184.5 229.3 195.3 187.8
TBF (FR)
Total value 5,632.5 5,181.2 6,012.5 5,331.4 5,848.1 6,019.8 5,756.7 5,353.7 5,289.3 6,146.0 6,568.4 5,325.5  
Daily average 256.0 259.1 273.3 280.6 265.8 286.7 261.7 232.8 264.5 267.2 298.6 295.9 269.5
IRIS (IE)
Total value 250.1 223.8 241.9 242.0 275.1 245.5 277.7 268.2 239.7 264.7 270.9 209.9  
Daily average 11.4 11.2 11.0 12.7 12.0 11.7 12.6 11.7 12.0 11.5 12.3 11.7 11.8
BI-REL (IT)
Total value 1,522.7 1,297.7 1,446.6 1,419.8 1,548.4 1,601.6 1,575.7 1,331.1 1,327.9 1,488.2 1,377.4 1,244.5  
Daily average 69.2 64.9 65.8 71.0 70.4 76.3 71.6 57.9 66.4 64.7 62.6 69.1 67.4
LIPS-Gross (LU)
Total value 125.1 100.4 105.0 100.4 79.2 88.2 95.3 121.0 103.1 118.8 102.3 93.2  
Daily average 5.7 5.0 4.8 5.3 3.6 4.2 4.3 5.3 5.2 5.2 4.6 5.2 4.9
TOP (NL)
Total value 899.4 713.4 885.5 781.0 810.8 782.8 728.5 650.7 744.7 830.8 779.8 717.7  
Daily average 40.9 35.7 40.3 41.1 35.3 37.3 33.1 28.3 37.2 36.1 35.4 39.9 36.6
ARTIS (AT)
Total value 238.7 223.1 233.0 186.6 193.4 171.8 203.7 198.3 179.1 227.9 216.1 190.2  
Daily average 10.9 11.2 10.6 9.8 8.8 8.2 9.3 8.6 9.0 9.9 9.8 10.6 9.7
SPGT (PT)
Total value 115.8 95.3 105.2 87.6 99.7 104.8 107.0 101.6 97.0 107.6 104.4 106.7  
Daily average 5.3 4.8 4.8 4.6 4.5 5.0 4.9 4.4 4.8 4.7 4.7 5.9 4.9
BOF-RTGS (FI)
Total value 216.9 144.8 191.0 154.7 194.5 162.3 151.0 133.1 171.2 156.9 181.4 144.5  
Daily average 9.9 7.2 8.7 8.1 8.8 7.7 6.9 5.8 8.6 6.8 22.3 8.0 9.1
KRONOS (DK)
Total value 5.5 2.7 5.8 4.6 3.0 4.6 5.6 6.1 4.1 7.5 5.3 6.7  
Daily average 0.3 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2
HERMES (GR)
Total value 159.8 100.2 122.2 108.3 115.2 99.1 102.8 98.9 101.3 128.2 125.2 107.7  
Daily average 7.3 5.0 5.6 5.7 5.2 4.7 4.7 4.3 5.1 5.6 5.7 6.0 5.4
Euro RIX (SE)
Total value 6.0 3.4 5.4 8.1 9.8 13.2 11.4 8.5 4.7 4.7 13.9 16.1  
Daily average 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.2 0.2 0.6 0.9 0.4
CHAPS Euro (UK)
Total value 578.3 530.2 661.3 573.6 649.7 569.1 498.4 502.6 557.1 643.1 574.3 466.4  
Daily average 26.3 26.5 30.1 30.2 29.5 27.1 22.7 21.9 27.9 28.0 26.1 25.9 26.8