Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Cross-border payments – 2001

sent by each RTGS system participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2001 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2001 AV
ELLIPS (BE)
Total value 828.9 771.5 887.8 809.9 823.8 859.0 861.1 819.4 841.7 941.0 945.8 795.2  
Daily average 37.7 38.6 40.4 42.6 37.4 40.9 39.1 35.6 42.1 40.9 43.0 44.2 40.1
ELS (DE)
Total value 2,745.6 2,569.3 3,080.5 2,589.2 2,651.7 2,814.4 2,852.3 2,807.8 2,756.6 3,046.1 2,939.4 2,428.9  
Daily average 124.8 128.5 140.0 136.3 120.5 134.0 129.7 122.1 137.8 132.4 133.6 134.9 131.0
SLBE (ES)
Total value 447.8 428.5 534.0 432.9 429.9 441.8 410.9 387.3 344.6 408.2 376.1 323.7  
Daily average 20.4 21.4 24.3 22.8 19.5 21.0 18.7 16.8 17.2 17.7 17.1 18.0 19.6
TBF (FR)
Total value 1,642.3 1,573.6 1,801.2 1,472.6 1,513.9 1,588.0 1,732.3 1,549.7 1,429.8 1,723.7 1,679.0 1,401.5  
Daily average 74.6 78.7 81.9 77.5 68.8 75.6 78.7 67.4 71.5 74.9 76.3 77.9 75.2
IRIS (IE)
Total value 132.8 130.7 118.7 130.8 130.9 118.9 145.0 123.5 117.3 131.5 143.2 113.9  
Daily average 6.0 6.5 5.4 6.9 6.0 5.7 6.6 5.4 5.9 5.7 6.5 6.3 6.1
BI-REL (IT)
Total value 946.2 896.0 968.8 846.7 851.7 815.6 833.3 785.2 751.5 828.6 830.7 608.7  
Daily average 43.0 44.8 44.0 44.6 38.7 38.8 37.9 34.1 37.6 36.0 37.8 33.8 39.2
LIPS-Gross (LU)
Total value 242.1 263.1 323.1 267.9 254.0 253.6 257.4 261.0 234.3 341.6 262.5 243.8  
Daily average 11.0 13.2 14.7 14.1 11.5 12.1 11.7 11.3 11.7 14.9 11.9 13.5 12.6
TOP (NL)
Total value 926.7 900.8 1,086.4 897.0 918.7 1,071.2 1,015.2 974.3 989.0 1,126.8 1,104.6 857.5  
Daily average 42.1 45.0 49.4 47.2 41.8 51.0 46.1 42.4 49.5 49.0 50.2 47.6 46.7
ARTIS (AT)
Total value 252.1 226.2 221.3 187.1 210.1 193.9 204.9 179.2 180.5 248.1 232.9 183.0  
Daily average 11.5 11.3 10.1 9.8 9.5 9.2 9.3 7.8 9.0 10.8 10.6 10.2 9.9
SPGT (PT)
Total value 98.8 76.2 88.3 71.1 85.6 74.4 92.7 85.6 71.4 74.9 87.3 69.7  
Daily average 4.5 3.8 4.0 3.7 3.9 3.5 4.2 3.7 3.6 3.3 4.0 3.9 3.8
BOF-RTGS (FI)
Total value 134.9 102.2 125.5 104.3 110.0 107.6 88.8 90.1 101.0 100.4 112.9 92.6  
Daily average 6.1 5.1 5.7 5.5 5.0 5.1 4.0 3.9 5.0 4.4 5.1 5.1 5.0
EPM (ECB)
Total value 234.6 209.6 246.9 207.6 233.6 212.9 225.3 230.1 243.3 239.9 234.1 187.4  
Daily average 10.7 10.5 11.2 10.9 10.6 10.1 10.2 10.0 12.2 10.4 10.6 10.4 10.7
KRONOS (DK)
Total value 160.0 121.0 143.2 104.9 113.1 98.5 119.8 103.5 81.7 114.7 106.3 102.9  
Daily average 7.3 6.0 6.5 5.5 5.1 4.7 5.4 4.5 4.1 5.0 4.8 5.7 5.4
HERMES (GR)
Total value 134.9 83.9 86.4 73.8 80.4 61.9 70.4 83.8 87.9 108.1 99.8 69.8  
Daily average 6.1 4.2 3.9 3.9 3.7 2.9 3.2 3.6 4.4 4.7 4.5 3.9 4.1
Euro RIX (SE)
Total value 155.7 116.6 150.7 94.5 122.8 129.1 109.0 115.5 107.4 110.5 123.1 98.8  
Daily average 7.1 5.8 6.8 5.0 5.6 6.1 5.0 5.0 5.4 4.8 5.6 5.5 5.6
CHAPS Euro (UK)
Total value 1,917.8 1,721.3 2,115.1 1,837.2 1,952.5 1,987.2 2,045.5 1,950.4 1,869.6 2,113.9 2,010.7 1,652.8  
Daily average 87.2 86.1 96.1 96.7 88.8 94.6 93.0 84.8 93.5 91.9 91.4 91.8 91.2