Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Domestic payments – 2000

in each RTGS system participating in or connected to TARGET: Value of transactions (EUR billions)
2000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2000 AV
ELLIPS (BE)
Total value 316.9 310.7 323.1 283.3 320.2 288.2 261.2 261.4 273.3 320.9 340.0 310.4  
Daily average 15.1 14.8 14.0 15.7 14.6 13.1 12.4 11.4 13.0 14.6 15.5 16.3  
ELS (DE)
Total value 2,035.1 1,939.8 2,164.3 1,773.2 1,992.8 2,066.7 1,924.8 1,861.6 2,094.6 1,981.0 2,037.9 2,129.2  
Daily average 96.9 92.4 94.1 98.5 90.6 93.9 91.7 80.9 99.7 90.0 92.6 112.1  
SLBE (ES)
Total value 2,160.3 2,311.7 2,736.4 2,068.8 2,507.3 2,721.8 2,583.1 2,609.2 2,683.7 2,740.6 2,681.7 2,331.8  
Daily average 102.9 110.1 119.0 108.9 114.0 123.7 123.0 113.4 127.8 124.6 121.9 122.7  
TBF (FR)
Total value 4,355.9 4,178.4 4,720.2 4,055.9 4,408.5 4,347.5 4,137.5 4,313.3 4,277.3 4,876.5 4,711.7 4,422.0  
Daily average 207.4 199.0 205.2 225.3 200.4 197.6 197.0 187.5 203.7 221.7 214.2 232.7  
IRIS (IE)
Total value 230.6 218.6 225.7 163.4 211.2 212.2 185.7 191.8 191.7 196.1 175.9 204.0  
Daily average 11.0 10.4 9.8 9.1 9.6 9.6 8.8 8.3 9.1 8.9 8.0 10.7  
BI-REL (IT)
Total value 1,316.1 1,373.4 1,723.6 1,410.6 1,881.4 1,814.8 1,558.9 1,476.7 1,429.7 1,539.6 1,464.1 1,485.3  
Daily average 62.7 65.4 74.9 74.2 85.5 82.5 74.2 64.2 68.1 70.0 66.5 78.2  
LIPS-Gross (LU)
Total value 49.0 66.8 87.4 65.1 81.3 73.4 83.8 91.0 106.1 104.5 107.4 108.2  
Daily average 2.3 3.2 3.8 3.6 3.7 3.3 4.0 4.0 5.1 4.8 4.9 5.7  
TOP (NL)
Total value 878.9 1,004.0 992.9 864.1 1,073.2 788.5 736.1 723.2 738.6 724.6 768.5 748.1  
Daily average 41.9 47.8 43.2 48.0 46.7 35.8 35.1 31.4 35.2 32.9 34.9 39.4  
ARTIS (AT)
Total value 193.9 195.7 195.9 165.9 217.4 207.2 216.4 197.0 203.3 217.6 226.0 230.5  
Daily average 9.2 9.3 8.5 9.2 9.9 9.4 10.3 8.6 9.7 9.9 10.3 12.1  
SPGT (PT)
Total value 123.5 107.1 131.6 113.7 122.8 127.0 114.5 106.4 100.8 108.0 114.6 122.8  
Daily average 5.9 5.1 5.7 6.3 5.6 5.8 5.5 4.6 4.8 4.9 5.2 6.5  
BOF-RTGS (FI)
Total value 136.6 127.7 151.5 135.1 134.9 139.9 89.3 108.7 121.3 119.2 117.6 177.9  
Daily average 6.5 6.1 6.6 7.5 6.1 6.4 4.3 4.7 5.8 5.4 5.3 9.4  
DEBES (DK)
Total value 1.5 1.4 0.6 0.5 3.5 1.2 1.3 2.2 1.6 3.2 3.5 3.2  
Daily average 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2  
HERMES euro (GR)
Total value 1.5 0.4 0.2 0.3 1.8 0.6 0.6 0.5 0.4 0.9 0.6 1.0  
Daily average 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  
Euro RIX (SE)
Total value 8.7 9.2 21.5 21.2 30.4 28.9 33.7 39.7 18.4 8.3 6.0 6.0  
Daily average 0.4 0.4 0.9 1.2 1.4 1.3 1.6 1.7 0.9 0.4 0.3 0.3  
CHAPS Euro (UK)
Total value 366.5 431.1 434.6 341.3 421.6 436.5 356.7 428.2 444.1 392.7 463.3 554.3  
Daily average 17.5 20.5 18.9 19.0 19.2 19.8 17.0 18.6 21.1 17.8 21.1 29.2