Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Template on international reserves and foreign currency liquidity

Background

European Central Bank Eurosystem
April 2024 April 2024
March 2024 March 2024
February 2024 February 2024
January 2024 January 2024
December 2023 December 2023
November 2023 November 2023
October 2023 October 2023
September 2023 September 2023
August 2023 August 2023
July 2023 July 2023
June 2023 June 2023
May 2023 May 2023
April 2023 April 2023
March 2023 March 2023
February 2023 February 2023
January 2023 January 2023
December 2022 December 2022
November 2022 November 2022
October 2022 October 2022
September 2022 September 2022
August 2022 August 2022
July 2022 July 2022
June 2022 June 2022
May 2022 May 2022
April 2022 April 2022
March 2022 March 2022
February 2022 February 2022
January 2022 January 2022
December 2021 December 2021
November 2021 November 2021
October 2021 October 2021
September 2021 September 2021
August 2021 August 2021
July 2021 July 2021
June 2021 June 2021
May 2021 May 2021
April 2021 April 2021
March 2021 March 2021
February 2021 February 2021
January 2021 January 2021
December 2020 December 2020
November 2020 November 2020
October 2020 October 2020
September 2020 September 2020
August 2020 August 2020
July 2020 July 2020
June 2020 June 2020
May 2020 May 2020
April 2020 April 2020
March 2020 March 2020
February 2020 February 2020
January 2020 January 2020
December 2019 December 2019
November 2019 November 2019
October 2019 October 2019
September 2019 September 2019
August 2019 August 2019
July 2019 July 2019
June 2019 June 2019
May 2019 May 2019
April 2019 April 2019
March 2019 March 2019
February 2019 February 2019
January 2019 January 2019
December 2018 December 2018
November 2018 November 2018
October 2018 October 2018
September 2018 September 2018
August 2018 August 2018
July 2018 July 2018
June 2018 June 2018
May 2018 May 2018
April 2018 April 2018
March 2018 March 2018
February 2018 February 2018
January 2018 January 2018
December 2017 December 2017
November 2017 November 2017
October 2017 October 2017
September 2017 September 2017
August 2017 August 2017
July 2017 July 2017
June 2017 June 2017
May 2017 May 2017
April 2017 April 2017
March 2017 March 2017
February 2017 February 2017
January 2017 January 2017
December 2016 December 2016
November 2016 November 2016
October 2016 October 2016
September 2016 September 2016
August 2016 August 2016
July 2016 July 2016
June 2016 June 2016
May 2016 May 2016
April 2016 April 2016
March 2016 March 2016
February 2016 February 2016
January 2016 January 2016
December 2015 December 2015
November 2015 November 2015
October 2015 October 2015
September 2015 September 2015
August 2015 August 2015
July 2015 July 2015
June 2015 June 2015
May 2015 May 2015
April 2015 April 2015
March 2015 March 2015
February 2015 February 2015
January 2015 January 2015
December 2014 December 2014
November 2014 November 2014
October 2014 October 2014
September 2014 September 2014
August 2014 August 2014
July 2014 July 2014
June 2014 June 2014
May 2014 May 2014
April 2014 April 2014
March 2014 March 2014
February 2014 February 2014
January 2014 January 2014
December 2013 December 2013
November 2013 November 2013
October 2013 October 2013
September 2013 September 2013
August 2013 August 2013
July 2013 July 2013
June 2013 June 2013
May 2013 May 2013
April 2013 April 2013
March 2013 March 2013
February 2013 February 2013
January 2013 January 2013
December 2012 December 2012
November 2012 November 2012
October 2012 October 2012
September 2012 September 2012
August 2012 August 2012
July 2012 July 2012
June 2012 June 2012
May 2012 May 2012
April 2012 April 2012
March 2012 March 2012
February 2012 February 2012
January 2012 January 2012
December 2011 December 2011
November 2011 November 2011
October 2011 October 2011
September 2011 September 2011
August 2011 August 2011
July 2011 July 2011
June 2011 June 2011
May 2011 May 2011
April 2011 April 2011
March 2011 March 2011
February 2011 February 2011
January 2011 January 2011
December 2010 December 2010
November 2010 November 2010
October 2010 October 2010
September 2010 September 2010
August 2010 August 2010
July 2010 July 2010
June 2010 June 2010
May 2010 May 2010
April 2010 April 2010
March 2010 March 2010
February 2010 February 2010
January 2010 January 2010
December 2009 December 2009
November 2009 November 2009
October 2009 October 2009
September 2009 September 2009
August 2009 August 2009
July 2009 July 2009
June 2009 June 2009
May 2009 May 2009
April 2009 April 2009
March 2009 March 2009
February 2009 February 2009
January 2009 January 2009
December 2008 December 2008
November 2008 November 2008
October 2008 October 2008
September 2008 September 2008
August 2008 August 2008
July 2008 July 2008
June 2008 June 2008
May 2008 May 2008
April 2008 April 2008
March 2008 March 2008
February 2008 February 2008
January 2008 January 2008
December 2007 December 2007
November 2007 November 2007
October 2007 October 2007
September 2007 September 2007
August 2007 August 2007
July 2007 July 2007
June 2007 June 2007
May 2007 May 2007
April 2007 April 2007
March 2007 March 2007
February 2007 February 2007
January 2007 January 2007
December 2006 December 2006
November 2006 November 2006
October 2006 October 2006
September 2006 September 2006
August 2006 August 2006
July 2006 July 2006
June 2006 June 2006
May 2006 May 2006
April 2006 April 2006
March 2006 March 2006
February 2006 February 2006
January 2006 January 2006
December 2005 December 2005
November 2005 November 2005
October 2005 October 2005
September 2005 September 2005
August 2005 August 2005
July 2005 July 2005
June 2005 June 2005
May 2005 May 2005
April 2005 April 2005
March 2005 March 2005
February 2005 February 2005
January 2005 January 2005
December 2004 December 2004
November 2004 November 2004
October 2004 October 2004
September 2004 September 2004
August 2004 August 2004
July 2004 July 2004
June 2004 June 2004
May 2004 May 2004
April 2004 April 2004
March 2004 March 2004
February 2004 February 2004
January 2004 January 2004
December 2003 December 2003
November 2003 November 2003
October 2003 October 2003
September 2003 September 2003
August 2003 August 2003
July 2003 July 2003
June 2003 June 2003
May 2003 May 2003
April 2003 April 2003
March 2003 March 2003
February 2003 February 2003
January 2003 January 2003
December 2002 December 2002
November 2002 November 2002
October 2002 October 2002
September 2002 September 2002
August 2002 August 2002
July 2002 July 2002
June 2002 June 2002
May 2002 May 2002
April 2002 April 2002
March 2002 March 2002
February 2002 February 2002
January 2002 January 2002
December 2001 December 2001
November 2001 November 2001
October 2001 October 2001
September 2001 September 2001
August 2001 August 2001
July 2001 July 2001
June 2001 June 2001
May 2001 May 2001
April 2001 April 2001
March 2001 March 2001
February 2001 February 2001
January 2001 January 2001
December 2000 December 2000
November 2000 November 2000
October 2000 October 2000
September 2000 September 2000
August 2000 August 2000
July 2000 July 2000
June 2000 June 2000
May 2000 May 2000
April 2000 April 2000
March 2000 March 2000
February 2000 February 2000
January 2000 January 2000
December 1999 December 1999

The template contains aggregated data on the international reserves and foreign currency liquidity of the ECB and the countries that had adopted the euro at the time to which the information refers.

With few exceptions, the template conforms to the International Monetary Fund’s guidelines for a data template on international reserves and foreign currency liquidity.

Section I.A of the template shows official reserve assets of the euro area, which are highly liquid, marketable and creditworthy claims, held by the ECB ("pooled reserves") and the national central banks ("unpooled reserve assets"), on non-residents of the euro area and denominated in foreign currency (i.e. in currencies other than the euro), plus gold, reserve positions in the IMF and holdings of special drawing rights (SDRs).

Section I.B covers other assets of the ECB and the euro area national central banks denominated in foreign currency and readily available upon demand but not included in the category of official reserve assets (e.g. foreign currency claims on residents of the euro area and foreign currency claims on non-residents of the euro area resulting from monetary policy operations).

Sections II and III show, respectively, predetermined and contingent short-term liabilities and claims that are insufficiently liquid to be considered in Section I. They comprise financial instruments denominated in foreign currency and with a remaining maturity of less than one year; the residency of the counterpart is not relevant.

Section IV comprises additional information deemed relevant for assessing risk exposure in foreign exchange but not covered in Sections I-III. Additional details on instruments shown in the preceding sections are also presented. The external reserves are broken down into those denominated in currencies included in the SDR basket (US dollar, Japanese yen, Chinese renminbi and pound sterling) and those denominated in other currencies; the breakdown is published quarterly, four months after the reference period. In addition, the details of the currency composition of the ECB's reserve assets are published annually at the end of April for the end of the previous year.

Valuation

Instruments in Section I (I.A and I.B) are valued on the basis of market prices (including interest accrued and not yet paid). Holdings of reserve assets, including gold, are valued using closing mid-market prices at the end of the appropriate period and converted into euro using the closing mid-market exchange rates prevailing on the last day of the reference period. Sections II and III show foreign exchange commitments which will/may give rise to receipts and payments in the coming year when the relevant contracts mature. In Section IV, both nominal values and market values are used, as specified in the heading of each sub-category.

These valuation practices are consistent with international statistical standards and hence are not fully coincident with accounting valuation rules.

Classifications

The methodology applied conforms to the guidelines provided by the IMF for the implementation of the template on international reserves and foreign currency liquidity, with the exception of the treatment of claims arising from reverse repos vis-à-vis national central banks or private financial institutions, which are considered collateralised deposits and therefore classified under Currency and deposits instead of under Other reserve assets.

Regarding other items in Section I.A, holdings of monetary gold remain are not impacted by reversible gold transactions (gold swaps, repos, loans and deposits).

In accordance with IMF's guidelines, claims on the IMF arising from IMF financing under the New Arrangements to Borrow (NAB) and the General Arrangements to Borrow (GAB) are classified under Reserve position in the IMF, whereas claims arising from the use of the IMF's Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) Trust Loan Account are recorded under Other reserve assets/loans to non-bank non-residents. Countries' commitments to the ESAF Trust Loan Account not yet drawn are not reported in Section III of the template.

Foreign currency-denominated securities repo transactions (including repos, securities lending and sell/buy-back transactions) are treated as collateralised loans in line with international statistical standards. The securities received or delivered as collateral are therefore not included or subtracted from the securities holdings.

Deposits and loans are classified according to the economic nature of the counterparty. Transactions in which the counterparty is a national central bank or any other monetary financial institution are recorded as foreign exchange/currency and deposits, whereas transactions with any other counterparty are classified as loans and recorded under Other reserve assets.

Asset and liability positions in financial derivatives falling into the category of official reserve assets are netted out and classified under Other reserve assets/financial derivatives. Assets and liabilities are not recorded separately.

Finally, short and long positions in forwards and futures in foreign currency, which are included in Section II of the ECB template, comprise both cross-currency transactions and transactions involving the euro.

Request statistical information from the ECB

Are you looking for specific ECB statistics? We follow a policy of free access and free reuse for our publicly released statistics. Send us a request specifying what you are interested in and we will get back to you as soon as possible.

SEE ALSO

Find out more about related content

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα