Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Banking supervision glossary

RAROC

risk-adjusted return on capital

RAS

See risk appetite statement (RAS)

recovery plan

Banks are required to draft recovery plans to prepare for possible financial difficulties and restore their viability in a timely manner during periods of financial distress. The core of the recovery plan outlines a wide range of credible and feasible recovery options to restore viability, for example to improve the capital or liquidity situation.

resolution plan

In contrast to recovery plans, resolution plans are not drawn up by the banks but are prepared and regularly updated by the Single Resolution Board and national resolution authorities. A resolution plan comprises a comprehensive description of credible and feasible resolution actions which may be implemented under the Single Resolution Mechanism if a bank meets all the conditions for resolution. It prepares the measures and the process for the potential orderly resolution of a bank by ensuring the continuity of its critical functions. See also recovery plan

risk appetite statement (RAS)

A formal statement in which the management body expresses its views on the amounts and types of risk that the institution is willing to take in order to meet its strategic objectives.

ROA

return on assets

RORAC

return on risk-adjusted capital

RTS

Regulatory Technical Standards

RWA

risk-weighted asset