Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Abbreviations glossary

S&P

Standard & Poor’s

SBBS

sovereign bond-backed security

SCR

See sectoral capital requirements (SCR)

SCR

Solvency Capital Requirement

SDR

See special drawing right (SDR)

SEP

See Supervisory Examination Programme (SEP)

SEPA

See Single Euro Payments Area (SEPA)

SFT

securities financing transaction

SGP

See Stability and Growth Pact (SGP)

SI

See significant institution (SI)

SII

systemically important institution

SIPS

See systemically important payment system (SIPS)

SMEs

small and medium-sized enterprises

SPV

special-purpose vehicle

SQA

Supervisory Quality Assurance

SRB

See systemic risk buffer (SRB)

SRB

Single Resolution Board

SREP

See Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)

SRF

Single Resolution Fund

SRM

See Single Resolution Mechanism (SRM)

SRMR

Single Resolution Mechanism Regulation

SSG

SSM Simplification Group

SSM

See Single Supervisory Mechanism (SSM)

SSMFR

See SSM Framework Regulation (SSMFR)

SSMR

See Single Supervisory Mechanism Regulation (SSMR)

SSS

See securities settlement system (SSS)

STE

Short Term Exercise

STP

See straight-through processing (STP)

SUBA

Supervisory Banking data system