Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Abbreviations glossary

P&L

profit and loss

P/E

price/earnings (ratio)

P2G

Pillar 2 guidance

P2P payment

peer-to-peer payment

P2R

Pillar 2 requirement

PCE

personal consumption expenditure

PD

probability of default

PE-ACH

See pan-European automated clearing house (PE-ACH)

PIN

See personal identification number (PIN)

PPI

prudential policy index

PPP

See purchasing power parity (PPP)

PQD

public quantitative disclosure

PSPP

public sector purchase programme

PvP

See payment versus payment (PvP)