Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Michele Cantarella

22 July 2022
WORKING PAPER SERIES - No. 2683
Details
Abstract
The last few decades have been accompanied by disruptive changes to the structure ofemployment which have led to deterioration in demand for middle-skill occupations, a processknown as job polarisation. As the demand for middle-skill workers shrinks, expectationsabout households’ income through their lifetime horizon are adjusted. It is unclear whetherthese expectations can loop back into the credit system, and affect the lending behaviour ofcredit institutions, or whether this process impacts on the households’ self-assessment of theiropportunities to borrow money. In this paper, we study how the process of job polarisationaffects credit demand and supply, studying its relationship with credit constraint and creditquality.
JEL Code
G51 : Financial Economics
J24 : Labor and Demographic Economics→Demand and Supply of Labor→Human Capital, Skills, Occupational Choice, Labor Productivity
D84 : Microeconomics→Information, Knowledge, and Uncertainty→Expectations, Speculations
O15 : Economic Development, Technological Change, and Growth→Economic Development→Human Resources, Human Development, Income Distribution, Migration