Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Jonas Klemm

29 August 2019
OCCASIONAL PAPER SERIES - No. 230
Details
Abstract
Stablecoins claim to stabilise the value of major currencies in the volatile crypto-asset market. This paper describes the often complex functioning of different types of stablecoins and proposes a taxonomy of stablecoin initiatives. To this end it relies on a novel framework for their classification, based on the key dimensions that matter for crypto-assets, namely: (i) accountability of issuer, (ii) decentralisation of responsibilities, and (iii) what underpins the value of the asset. The analysis of different types of stablecoins shows a trade-off between the novelty of the stabilisation mechanism used in an initiative (from mirroring the traditional electronic money approach to the alleged introduction of an “algorithmic central bank”) and its capacity to maintain a stable market value. While relatively less innovative stablecoins could provide a solution to users seeking a stable store of value, especially if legitimised by the adherence to standards that are typical of payment services, the jury is still out on the potential future role of more innovative stablecoins outside their core user base.
JEL Code
E42 : Macroeconomics and Monetary Economics→Money and Interest Rates→Monetary Systems, Standards, Regimes, Government and the Monetary System, Payment Systems
L17 : Industrial Organization→Market Structure, Firm Strategy, and Market Performance→Open Source Products and Markets
O33 : Economic Development, Technological Change, and Growth→Technological Change, Research and Development, Intellectual Property Rights→Technological Change: Choices and Consequences, Diffusion Processes