Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Gianmarco Ottaviano

10 January 2020
WORKING PAPER SERIES - No. 2360
Details
Abstract
Quantifying the effects of trade policy in the age of ’global value chains’ (GVCs) requires an enhanced analytical framework that takes the observed international input-output relations in due account. However, existing quantitative general equilibrium models generally assume that industry-level bilateral final and intermediate trade shares are identical, and that the allocation of imported inputs across sectors is the same as the allocation of domestic inputs. This amounts to applying two proportionality assumptions, one at the border to split final goods and inputs, and another behind the border to allocate inputs across industries. In practice, neither assumption holds in available input-output data sets. To overcome this limitation of existing models, we consider a richer input-output structure across countries and sectors that we can match with the actual structure reported in input-output tables. This allows us to investigate the relation between the effects of changes in trade policies and GVCs. When we apply the enhanced quantitative general equilibrium model to the assessment of the effects of Brexit, we find trade and welfare losses that are substantially larger than those obtained by previous models. This is due to the close integration of UK-EU production networks and implies that denser GVCs amplify the adverse effects of protectionist trade policies.
JEL Code
F13 : International Economics→Trade→Trade Policy, International Trade Organizations
F15 : International Economics→Trade→Economic Integration
F40 : International Economics→Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance→General
F60 : International Economics→Economic Impacts of Globalization→General