Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

ECB COVID-19 webinar series

The ECB COVID-19 webinar series includes talks by leading academics from the fields of economics, epidemiology, demography, finance, and public policy who offer their views on the crisis and post-pandemic recovery.

Watch the full series

Recordings of previous webinars

COVID and schools: Short term risks & long term consequences

Emily Oster, Brown University

Emily Oster's biography

The COVID recovery and beyond: Going for growth

John Van Reenen, LSE/MIT

John Van Reenen's biography

The COVID-19 pandemic and population mental health: What do we know and what can we do?

Karestan Koenen, Harvard University

Karestan Koenen's biography

Will vaccination end the pandemic?

Peter Piot, London School of Hygiene & Tropical Medicine

Peter Piot's biography

What can vaccines do for us, with and without variants?

Marc Lipsitch, Harvard University

Marc Lipsitch's biography