Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Making sure banks are run by the right people

What defines good leadership? Which skills do those who run banks need and how can we, as the supervisor, help choose the right people for the job?

In this episode of The ECB Podcast, our host Katie Ranger and Frank Elderson, Vice-Chair of the Supervisory Board, discuss leadership and our role in selecting banks’ leaders.

The views expressed are those of the speakers and not necessarily those of the European Central Bank.

Published on 10 December 2021 and recorded on 8 December 2021.

In this episode
01:25
Leadership in banks and beyond

Which qualities define good leadership and why it is crucial that the right people are selected to run banks.

07:12
The challenges facing banks and what they mean for their decision-makers

The skills and attributes needed by banks’ board members to address major challenges, such as climate change and digitalisation.

12:24
Diversity on banks’ boards

How diversity can improve banks’ decision-making processes and resilience, and what can be done to foster greater diversity on their boards.

14:34
Our role in ensuring banks are run by the right people

What we do, as the supervisor, to assess the suitability of banks’ board members, what fit and proper supervision is, and why we have revised our fit and proper guide.

20:43
Making sure all board members play their part

How a bank’s board is like a rowing team and why its members must be accountable, both individually and collectively, for what happens within the bank.

24:31
Our guest’s “hot tip” for our listeners

Our guest Frank Elderson shares his tips on how each of us can foster a more diverse and inclusive environment.