Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Table 1: Current account of the Euro area

(EUR billions, unless otherwise indicated; transactions during the period; non working day and non seasonally adjusted)

Cumulated figures for the four-quarter period ending in Q3 2013 Q3 2014
Q2 2014 Q3 2014
Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit
Current account 214.4 3,274.4 3,060.0 234.4 3,291.7 3,057.3 52.2 813.1 760.9 72.2 830.4 758.2
Percentage of GDP 2.1 32.8 30.6 2.3 32.8 30.5 - - - - - -
Goods 214.2 1,918.8 1,704.7 227.1 1,930.2 1,703.1 49.3 477.8 428.5 62.2 489.1 426.9
of which: General
merchandise
210.9 1,874.8 1,663.9 223.4 1,886.4 1,663.0 47.4 465.8 418.4 60.0 477.4 417.5
Services 83.3 664.8 581.4 80.4 675.2 594.8 22.8 171.6 148.8 19.8 182.0 162.2
Transport 3.5 126.1 122.6 2.7 125.4 122.7 2.1 33.5 31.4 1.2 32.8 31.5
Travel 19.7 114.8 95.1 19.2 115.8 96.6 7.9 39.9 31.9 7.5 40.9 33.5
Insurance
pension and
financial services

24.3 78.4 54.1 23.5 79.3 55.8 6.7 19.2 12.5 6.0 20.2 14.2
Telecommunication, computer
and information
services

38.7 79.4 40.7 40.2 81.3 41.1 8.7 18.3 9.6 10.2 20.2 10.0
Other business
services
3.1 170.9 167.8 2.8 175.1 172.3 -0.4 39.2 39.6 -0.7 43.4 44.1
Other -6.0 95.2 101.2 -8.0 98.2 106.2 -2.4 21.4 23.8 -4.3 24.5 28.8
Primary income 65.4 603.6 538.2 67.6 598.8 531.2 13.5 142.6 129.1 15.7 137.8 122.1
Compensation of
empoyees
17.6 31.5 13.9 17.9 31.8 13.9 3.5 7.6 4.0 3.9 7.9 4.0
Investment income 23.8 534.2 510.3 26.9 529.4 502.4 10.4 132.4 122.0 13.5 127.6 114.1
Direct
investment
92.1 325.2 233.1 94.2 319.0 224.8 21.9 79.8 57.9 24.0 73.6 49.6
of which: Reinvested
earnings
-6.6 31.1 37.7 -5.6 25.7 31.3 0.6 17.0 16.4 1.6 11.5 10.0
Portfolio
investment
-65.5 161.2 226.7 -63.2 164.3 227.6 -11.3 40.2 51.5 -9.1 43.3 52.4
Dividends 0.6 53.4 52.9 3.8 55.5 51.7 4.4 13.0 8.6 7.7 15.1 7.4
Income on investment
fund shares
-61.2 5.4 66.7 -65.1 5.5 70.6 -14.7 1.4 16.1 -18.6 1.4 20.0
Interest -4.8 102.3 107.1 -1.9 103.3 105.2 -1.1 25.9 26.9 1.8 26.8 25.0
Other
investment
-5.7 44.9 50.6 -6.9 43.2 50.1 -0.9 11.7 12.5 -2.1 9.9 12.0
of which: interest -2.6 43.9 46.5 -4.0 42.1 46.1 0.0 11.4 11.4 -1.4 9.7 11.0
Reserve
assets
2.8 2.9 0.7 0.7
Other primary
income
23.9 37.9 14.0 22.8 37.7 14.9 -0.5 2.6 3.1 -1.7 2.3 4.0
Secondary income -148.5 87.2 235.7 -140.7 87.5 228.2 -33.3 21.2 54.5 -25.5 21.5 47.1

Source: ECB.