Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Table 1: Current account of the euro area

(EUR billions unless otherwise indicated; transactions; working day and seasonally adjusted data)


Cumulated figures
for the 12-month
period ending

2013

2014

Oct. 2013 Oct. 2014 Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct.
Source: ECB.

CURRENT
ACCOUNT

205.2

251.5

14.0

19.6

21.1

20.8

20.1

18.3

20.0

23.2

17.0

19.2

19.7

32.0

20.5

Memo: as a percentage of GDP

2.1

2.5


Credit

3,218.2

3,282.5

272.0

271.0

274.0

271.6

272.2

269.5

273.5

273.2

276.9

271.2

267.8

288.1

273.6

Debit

3,013.0

3,031.0

258.0

251.5

252.9

250.8

252.0

251.2

253.5

250.0

259.8

252.0

248.1

256.1

253.1

Goods

210.9

226.0

16.0

19.4

19.7

17.3

18.7

16.3

18.4

21.6

18.2

17.5

18.0

21.6

19.3

Credit (exports)

1,909.9

1,928.7

161.1

160.7

162.7

159.1

160.2

156.4

161.4

161.5

162.3

159.9

154.2

169.3

160.9

Debit (imports)

1,699.1

1,702.7

145.2

141.3

143.0

141.8

141.5

140.1

143.1

139.9

144.1

142.4

136.2

147.8

141.6

Services

66.9

95.2

5.4

7.4

7.0

8.2

8.2

8.2

7.6

8.2

7.6

8.8

8.1

10.4

5.5

Credit (exports)

634.1

680.9

54.6

54.7

55.5

56.2

55.7

56.8

55.8

56.5

59.2

56.7

57.1

58.9

57.9

Debit (imports)

567.2

585.7

49.3

47.3

48.5

47.9

47.4

48.7

48.2

48.4

51.6

47.9

49.0

48.5

52.3

Primary income

70.4

68.3

3.3

3.7

6.2

6.5

6.0

5.9

6.6

5.4

5.6

4.8

3.9

8.4

5.3

Credit

590.6

588.4

49.2

48.6

48.7

49.5

49.3

49.5

49.8

48.4

48.1

47.6

48.9

52.8

47.1

Debit

520.3

520.1

45.9

44.9

42.4

43.0

43.4

43.6

43.2

43.0

42.5

42.8

45.0

44.5

41.8

Secondary income

-142.9

-138.0

-10.7

-10.9

-11.8

-11.2

-12.8

-12.1

-12.7

-12.0

-14.3

-11.9

-10.2

-8.3

-9.6

Credit

83.5

84.5

6.9

7.0

7.1

6.8

7.0

6.7

6.4

6.8

7.3

6.9

7.6

7.0

7.8

Debit

226.4

222.5

17.6

17.9

18.9

18.0

19.7

18.9

19.1

18.8

21.6

18.8

17.8

15.3

17.4