Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Table 2: Monthly balance of payments of the euro area

(EUR billions; transactions; non−working day and non−seasonally adjusted data)

Cumulated figures for the 12-month period ending August 2014 (revised) September 2014
August 2014 September 2014
Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit
Source: ECB.
1) Financial account: increases in assets and liabilities (+) and decreases in assets and liabilities (-).
CURRENTACCOUNT 225.7 3,259.5 3,033.8 241.9 3,273.3 3,031.4 17.4 249.0 231.6 31.0 288.7 257.7
Goods 208.9 1,906.6 1,697.7 214.9 1,917.2 1,702.2 9.8 140.1 130.3 20.5 170.2 149.7
Services 92.1 673.9 581.9 95.2 677.9 582.7 6.8 59.2 52.4 12.8 62.5 49.7
Primary income 68.6 594.7 526.0 72.5 594.4 521.9 9.3 43.3 34.0 5.8 49.2 43.5
Secondary income -143.8 84.3 228.1 -140.7 83.8 224.6 -8.6 6.4 15.0 -8.1 6.7 14.8
CAPITAL ACCOUNT 20.6 38.3 17.7 20.7 38.0 17.3 1.2 2.1 0.9 0.6 1.5 0.9
Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities
FINANCIALACCOUNT1) 367.3 890.2 522.9 365.7 920.2 554.5 10.3 28.8 18.5 27.2 50.5 23.2
Direct Investment 85.4 236.3 150.9 92.2 242.7 150.5 -9.0 6.0 15.0 23.3 33.1 9.8
Equity 109.0 258.4 149.4 90.2 225.7 135.4 -2.5 7.6 10.1 15.8 15.9 0.1
Debt instruments -23.6 -22.1 1.5 1.9 17.0 15.1 -6.5 -1.6 4.9 7.5 17.2 9.7
Portfolio investment -135.1 359.4 494.5 -102.6 369.3 471.9 16.1 28.8 12.7 34.0 51.1 17.1
Equity -109.9 162.7 272.6 -146.4 138.4 284.8 -4.8 4.8 9.6 -16.2 4.1 20.3
Debt securities -25.2 196.7 221.9 43.8 230.9 187.1 20.9 24.0 3.1 50.2 46.9 -3.2
Short-term 55.9 38.8 -17.1 88.1 52.7 -35.5 25.9 8.5 -17.5 17.9 15.2 -2.7
Long-term -81.1 157.9 239.0 -44.4 178.2 222.5 -5.0 15.5 20.6 32.3 31.7 -0.6
Memo: Direct and portfolio investment -49.7 595.7 645.4 -10.4 612.0 622.4 7.1 34.8 27.7 57.3 84.1 26.8
Financial derivatives 32.1 37.3 -3.0 7.0
Other investment 380.0 257.5 -122.5 337.2 269.3 -67.9 5.0 -4.2 -9.2 -35.0 -38.6 -3.6
Eurosystem 65.6 -10.4 -76.0 63.0 -12.4 -75.4 -5.9 0.4 6.2 5.8 2.7 -3.2
MFIs (excluding the Eurosystem) 281.3 172.7 -108.6 231.8 195.8 -36.0 12.7 -5.5 -18.2 -53.9 -37.1 16.8
General government 6.9 7.6 0.7 8.1 2.7 -5.5 5.1 3.8 -1.3 -1.4 -4.4 -3.0
Other sectors 26.2 87.5 61.3 34.3 83.2 48.9 -6.9 -2.9 4.0 14.5 0.2 -14.2
Of which: currency and deposits 384.3 192.0 -192.3 260.4 144.2 -116.2 17.4 -10.8 -28.2 -104.7 -87.4 17.3
Reserve assets 4.9 1.7 1.2 -2.1
Errors and omissions 208.9 214.9 9.8 20.5