Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Table 1: Current account of the Euro area

(EUR billions, unless otherwise indicated; transactions during the period; non working day and non seasonally adjusted)

Cumulated figures for the four-quarter period ending in Q2 2013 Q2 2014
Q1 2014 Q2 2014
Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit
Current account 210.5 3,250.0 3,039.5 207.7 3,258.0 3,050.3 45.5 820.8 775.4 42.7 828.9 786.2
Percentage of GDP 2.2 34.3 32.0 2.1 33.5 31.3 - - - - - -
Goods 212.0 1,908.6 1,696.5 210.9 1,910.5 1,699.7 61.6 482.2 420.6 60.4 484.1 423.8
of which: General
merchandise
203.1 1,858.5 1,655.4 204.8 1,864.0 1,659.2 57.0 467.6 410.6 58.6 473.1 414.5
Services 80.6 654.3 573.7 87.0 665.3 578.3 19.1 160.3 141.1 25.5 171.2 145.7
Transport 4.3 127.3 123.0 3.5 126.0 122.4 1.7 32.7 30.9 1.0 31.4 30.4
Travel 20.0 113.5 93.5 19.6 114.7 95.1 7.7 29.6 21.8 7.4 30.8 23.4
Insurance
pension and
financial services

23.8 76.8 53.0 24.1 78.2 54.1 5.6 18.6 13.0 5.9 19.9 14.0
Telecommunication, computer
and information
services

36.8 77.0 40.2 38.9 79.4 40.5 8.4 18.2 9.9 10.5 20.7 10.2
Other business
services
0.7 166.3 165.6 2.8 169.9 167.1 -1.1 40.0 41.1 1.0 43.6 42.6
Other -4.9 93.5 98.4 -2.0 97.0 99.0 -3.3 21.2 24.5 -0.3 24.8 25.1
Primary income 64.2 603.8 539.6 59.3 598.8 539.5 -4.5 155.6 160.1 -9.4 150.6 160.0
Compensation of
empoyees
17.3 31.3 14.0 17.5 31.4 13.9 3.9 7.6 3.7 4.1 7.8 3.7
Investment income 24.4 536.7 512.3 20.3 531.9 511.6 -7.7 145.5 153.3 -11.8 140.7 152.5
Direct
investment
102.8 337.1 234.3 101.1 331.2 230.1 30.8 91.9 61.1 29.1 86.0 56.9
of which: Reinvested
earnings
-8.4 26.1 34.4 -0.5 32.9 33.5 -8.6 0.5 9.1 -0.7 7.4 8.1
Portfolio
investment
-73.7 150.4 224.1 -75.0 153.4 228.3 -37.5 40.6 78.1 -38.8 43.5 82.3
Dividends -6.4 44.5 49.8 -8.1 46.4 54.7 -16.1 15.0 29.5 -17.8 16.8 34.3
Income on investment
fund shares
-59.6 4.8 64.6 -61.5 5.1 66.8 -19.1 1.2 20.3 -20.9 1.5 22.5
Interest -7.6 102.0 109.7 -5.4 101.5 106.9 -2.4 25.9 28.3 -0.1 25.4 25.5
Other
investment
-7.5 46.5 54.0 -8.5 44.6 53.2 -1.7 12.4 14.1 -2.8 10.5 13.3
of which: interest -4.3 45.5 49.8 -5.5 43.6 49.1 -0.9 12.2 13.0 -2.1 10.3 12.4
Reserve
assets
2.7 2.7 2.7 2.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Other primary
income
22.5 35.8 13.3 21.6 35.5 14.0 -0.7 2.4 3.1 -1.7 2.1 3.8
Secondary income -146.4 83.3 229.7 -149.5 83.4 232.9 -30.7 22.8 53.5 -33.8 22.9 56.7

Source: ECB.