Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Table 1: Current account of the euro area

(EUR billions unless otherwise indicated; transactions; working day and seasonally adjusted data)


Cumulated figures
for the 12-month
period ending

2013

2014

July 2013 July 2014 Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June July
Source: ECB.

CURRENT
ACCOUNT

201.3

237.6

16.5

18.1

21.5

24.1

21.2

21.0

17.2

17.4

21.6

21.8

18.6

18.7

Memo: as a percentage of GDP

2.1

2.5

Credit

3,247.3

3,285.4

269.4

272.3

271.4

274.7

273.1

276.7

276.2

275.7

272.6

273.7

274.8

274.8

Debit

3,046.0

3,047.8

253.0

254.3

249.9

250.7

251.9

255.7

259.0

258.3

251.0

251.9

256.2

256.1

Goods

145.9

179.4

13.9

13.4

14.5

16.7

15.2

16.9

15.9

14.0

16.9

15.2

16.0

10.7

Credit (exports)

1,937.7

1,962.8

161.4

161.7

162.7

165.2

164.3

165.7

166.6

163.5

162.6

162.7

164.5

162.0

Debit (imports)

1,791.8

1,783.4

147.5

148.3

148.1

148.6

149.1

148.8

150.7

149.5

145.6

147.5

148.5

151.2

Services

102.6

120.0

8.1

10.7

10.3

10.7

10.3

10.1

8.2

7.5

10.0

12.8

8.6

12.8

Credit (exports)

648.9

684.8

54.2

57.3

56.2

56.8

57.0

58.3

57.4

57.7

56.5

57.9

55.9

59.5

Debit (imports)

546.3

564.8

46.2

46.7

45.9

46.1

46.8

48.2

49.2

50.2

46.5

45.1

47.2

46.7

Income

69.7

54.7

4.7

3.8

5.5

5.5

5.7

3.9

3.7

6.0

5.4

2.3

4.8

3.6

Credit

561.3

539.1

45.7

44.9

44.3

44.5

43.1

44.3

43.8

45.8

45.9

44.9

46.2

45.6

Debit

491.6

484.4

41.0

41.2

38.9

39.0

37.5

40.5

40.1

39.8

40.5

42.6

41.4

42.0

Current transfers

-116.9

-116.5

-10.2

-9.8

-8.8

-8.8

-9.9

-9.8

-10.7

-10.1

-10.7

-8.5

-10.8

-8.5

Credit

99.4

98.7

8.0

8.3

8.2

8.2

8.6

8.4

8.4

8.7

7.6

8.2

8.3

7.7

Debit

216.3

215.2

18.3

18.1

17.0

17.0

18.6

18.2

19.1

18.8

18.3

16.7

19.1

16.2