Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Δεν διατίθεται στα ελληνικά.

Table 2: Monthly balance of payments of the euro area

(EUR billions; transactions; non−working day and non−seasonally adjusted data)

Cumulated figures for the 12-month period ending April 2013 (revised) May 2013
May 2012 May 2013
Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit
Source: ECB.
1) Financial account: inflows (+); outflows (−). Reserve assets: increase (−); decrease (+).
2) Direct investment: assets refer to direct investment abroad and liabilities to direct investment in the euro area.
CURRENTACCOUNT 42.1 3,054.3 3,012.2 183.7 3,174.6 2,990.9 16.6 265.1 248.5 9.5 266.5 257.0
Goods 37.5 1,844.0 1,806.4 146.3 1,934.6 1,788.3 16.3 165.4 149.1 17.1 162.8 145.7
Services 84.1 599.4 515.3 93.6 633.2 539.5 7.5 50.9 43.4 8.0 52.3 44.3
Income 35.6 514.9 479.3 54.7 508.1 453.4 2.4 42.2 39.9 -7.0 44.4 51.4
Current transfers -115.1 96.1 211.1 -110.9 98.8 209.6 -9.5 6.5 16.1 -8.6 6.9 15.6
CAPITAL ACCOUNT 13.1 27.3 14.1 15.6 30.8 15.2 1.3 2.3 0.9 2.3 3.1 0.8
Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities
FINANCIALACCOUNT1) -46.7 -219.3 -18.5 -17.0
DIRECTINVESTMENT2) -56.4 -347.8 291.4 -91.6 -222.8 131.3 -6.9 -12.9 6.1 0.4 -0.1 0.5
Equity capital and reinvested earnings 16.1 -292.9 309.0 -46.4 -194.9 148.5 -8.3 -10.5 2.2 -5.7 -8.8 3.1
Other capital (mostly inter-company loans) -72.5 -54.9 -17.6 -45.2 -27.9 -17.3 1.5 -2.4 3.9 6.1 8.7 -2.6
PORTFOLIO INVESTMENT 34.1 34.4 -0.2 175.7 -246.6 422.2 1.5 -41.9 43.4 29.8 -17.9 47.6
Equity 109.1 78.9 30.1 93.4 -135.2 228.5 -5.8 -17.3 11.6 35.7 -9.1 44.9
Debt instruments -74.9 -44.6 -30.4 82.3 -111.4 193.7 7.3 -24.5 31.8 -6.0 -8.8 2.8
Bonds and notes 31.7 -9.9 41.5 61.0 -115.5 176.5 22.2 -5.7 27.9 -7.5 -5.5 -2.0
Money market instruments -106.6 -34.7 -71.9 21.3 4.1 17.1 -14.9 -18.8 3.9 1.5 -3.3 4.8
MEMO ITEM: COMBINED DIRECT AND PORTFOLIO INVESTMENT -22.3 -313.5 291.2 84.1 -469.4 553.5 -5.3 -54.8 49.4 30.1 -18.0 48.1
FINANCIAL DERIVATIVES (NET) -27.6 27.7 -3.4 -7.1
OTHER INVESTMENT 11.1 -71.3 82.5 -322.9 86.8 -409.7 -9.7 -81.2 71.4 -39.5 41.0 -80.5
Eurosystem 95.7 6.7 89.0 15.7 8.0 7.7 2.1 3.1 -1.1 -6.1 5.2 -11.3
General government 41.4 -11.3 52.7 -11.9 2.7 -14.6 -3.2 -1.4 -1.7 2.6 3.1 -0.5
of which: currency and deposits -13.5 -13.5 4.4 4.4 -1.9 -1.9 1.3 1.3
MFIs (excluding the Eurosystem) -115.7 67.6 -183.3 -293.9 140.3 -434.2 -10.3 -65.0 54.6 -57.9 1.7 -59.6
Long-term -22.4 2.2 -24.6 18.6 52.3 -33.6 11.2 6.4 4.8 1.1 8.3 -7.2
Short-term -93.3 65.4 -158.7 -312.6 88.0 -400.6 -21.5 -71.4 49.9 -59.0 -6.6 -52.4
Other sectors -10.3 -134.4 124.1 -32.8 -64.1 31.3 1.7 -17.9 19.6 22.1 31.1 -9.0
of which: currency and deposits -47.1 -47.1 -27.7 -27.7 -22.2 -22.2 11.9 11.9
RESERVE ASSETS -8.0 -8.0 -8.2 -8.2 -0.1 -0.1 -0.6 -0.6
Errors and omissions -8.5 20.1 0.6 5.2